Työehtosopimukset

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät julkisella puolella virka- ja työehtosopimuksen ja yksityisen työnantajan palveluksessa työehtosopimuksen perusteella. Työehtosopimus määrittää alan vähimmäistyöehdot, esimerkiksi työajan, palkat, palkankorotukset, lomat ja sairausajan palkan. Työehtoja määritellään myös työlainsäädännössä, mutta esimerkiksi minimipalkat määritellään ammattiliittojen neuvottelemissa työehtosopimuksissa. Työehtosopimus ei ole koskaan lain määräyksiä huonompi.

Työehtosopimusta paremmista työsuhteen ehdoista voidaan sopia paikallisesti työpaikoilla. Luottamusmiehet voivat neuvotella työnantajan kanssa paikallisisa sopimuksia. Voit myös itse neuvotella itsellesi työehtosopimuksia paremmista työsuhteen ehdoista työsopimuksen solmimisen yhteydessä. Apua ja neuvoja työsopimuksen solmimiseen liittyvissä asioissa saat luottamusmieheltäsi ja yhdistyksen toimistosta.