Ammatillinen edunvalvonta

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry vaikuttaa jäsenkuntansa palkkaukseen, työoloihin ja koulutukseen. Se vie eteenpäin jäsenistönsä yleisiä toimintaedellytyksiä ja tukee sellaista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, jolla edistetään väestön terveyttä, hyvinvointia, hyvää hoitoa sekä palvelua.

Liitto edistää myös jäsenten mahdollisuutta toimia sellaisessa asemassa ja tulotasossa, jotka vastaavat jäsenten koulutusta, tietoja ja taitoja. Lisäksi tavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Liiton jäsenmaksu sisältää Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon jäsenmaksun.