Hyvinvointialue Q & A

Hyvinvointialueille siirrytään liikkeenluovutuksen myötä, jolloin palvelussuhteen entiset ehdot säilyvät. Luottamusmiehet neuvottelevat työnantajien kanssa ennen liikkeenluovutusta ja tiedottavat ja neuvovat jäseniä, joten on tärkeää, että yhteystietosi ovat jäsenrekisterissämme ajantasalla.

Vastauksia kysymyksiin löydät tästä tai Extranetistä, mistä löytyy myös Hyvinvointialueelle siirtymisen juridiikka -webinaarin tallenne.

Epäselvissä tilanteissa tai työnantajan painostaessa, ota mahdollisimman nopeasti yhteyttä luottamusmieheen tai Tajan edunvalvontaan edunvalvonta@taja.fi

Q & A

Pitääkö allekirjoittaa uusi työsopimus tai katkeaako työsuhde?

Liikkeenluovutuksessa työntekijät siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä, eli uusia työsopimuksia ei tarvita, työsuhteet eivät katkea, lomia ei makseta ulos eikä määräaikaisuuksia päätetä etukäteen.

Pitääkö minun hakea tehtävääni uudelleen?

Mikäli hyvinvointialue laittaa tehtäväsi tai vastaavan tehtävän hakuun, on sitä syytä hakea. Mikäli et tule valituksi omaan tehtävääsi, ota yhteyttä edunvalvontaan.

Mitä lomille tapahtuu?

Lomat ja vapaat siirtyvät hyvinvointialueille ja ensi vuonna on käytössä normaali määrä lomapäiviä.

Mitä palkalle tapahtuu?

Liikkeenluovutus ei ole syy madaltaa palkkoja. Palkat tulee harmonisoida kohtalaisessa ajassa nostamalla pienimpiä palkkoja tehtävän vaativuuden mukaiseksi. Palkanmaksupäivä ja palkka säilyvät siis vuodenvaihteessa ennallaan. Myöskään kokemuslisiin ei tule muutosta. Harmonisoinnin myötä palkka voi muuttua, samoin tehtävänmuutoksien myötä.

Mitä henkilöstöetuuksille tapahtuu?

Työsuhteen ehdot ja edut eivät muutu liikkeenluovutuksessa työnantajan yksipuolisella päätöksellä. Eri organisaatioissa on kuitenkin ollut erilaisia käytänteitä esimerkiksi merkkipäivälahjoista tai muista ei-sitovista eduista, joten niihin voi tulla muutoksia.

Mitä työsopimusta noudatetaan?

Hyvinvointialueille tehdään kolme työ- ja virkaehtosopimusta: sote-sopimus, lääkärisopimus ja maakunnan yleinen sopimus.