Arvot – Aitous ja reiluus

Aitous – ihminen ihmiselle

Taja on pieni ja ketterä ammattiliitto, joka tarjoaa yksilöllistä tukea ja turvaa jäsenilleen. Tehtävänämme on palvella aidosti jäseniämme kuullen heidän toiveitaan ja osallistaen heitä liiton päätöksentekoon. Kohtaamme jäsenemme yksilöinä. Työelämässä tuemme tajalaista sote-alan turbulenssissa, jotta työntekijän näkökulma ei jää huomaamatta.

Reiluus – reilu työelämä tarvitsee pelisäännöt

Pyrimme turvaamaan tajalaisille yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen työelämän, jossa on reilut pelisäännöt. Tajassa kaikki jäsenet ovat saman arvoisia. Jäsenen ääni kuuluu liiton päätöksenteossa.