Akava Works: 31 % korkeasti koulutetuista nuorista havainnut epäasianmukaista kohtelua tai syrjintää

Akava Works-selvitys kokoaa yhteen korkeasti koulutettujen nuorten kokemuksia syrjinnästä ja epäasianmukaisesta kohtelusta.

Aula Research toteutti Akava Worksin toimeksiantona kyselytutkimuksen korkeakoulutettujen 18–35-vuotiaiden parissa. Kyselyn teemat käsittelivät muun muassa työhyvinvointia ja - jaksamista, työelämäasenteita ja yhdenvertaisuutta.

Selvityksen mukaan 18–35-vuotiaista korkeasti koulutetuista 31 % on havainnut epäasianmukaista kohtelua tai syrjintää oppilaitoksessa tai työpaikalla.

Runsaassa kolmanneksessa tapauksista epäasialliseen kohteluun on puututtu eikä sitä enää ilmene. Yli 50 % tapauksista on ratkaisematta.

Selvityksen mukaan havaittu ja koettu syrjintä ilmenee monin eri tavoin: haukkumisena, kiusaamisena, epäasiallisena vitsailuna, vähättelynä, loukkaavana puheena, ulkopuolelle jättämisenä, seksuaalisena ja muuna ahdisteluna.

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi on keinoja. Selvityksen avoimista vastauksista nousivat esiin avoin keskustelu, tiedon lisääminen, koulutus, tasapuolinen kohtelu, nollatoleranssi.

Lisätietoja Nuoret 2023 -selvityksestä.