Työpaikat

Hae 16.1.2023. mennessä!

Jyväskylän Sairaala Novaan haetaan KLIINISEN HOITOTYÖN ASIANTUNTIJAA naistentautien, synnytysten ja lasten alueelle!

Tehtävässä toimit johdon ja henkilöstön kanssa näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämisen tukena. Tavoitteena on kehittää potilaan hoidon laatua, henkilökunnan osaamista ja organisaation toimintaa hyödyntämällä tieteellisesti tutkittua tietoa, yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyttä edistäen.

Katso ilmoitus ja hae! Voit myös vinkata tehtävästä tutuille. Ilmoitus löytyy osoitteesta https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kliinisen-hoitotyon-asiantuntija-naistentaudit-synnytykset-ja-lasten-alue-487550/

Lisätietoja antaa:

Tiina Schildt, ylihoitaja
014 269 1442
tiina.schildt@ksshp.fi