Mentoriohjelma

Oletko terveysalan opiskelija tai vastavalmistunut, joka toivoisi yhteyksiä työelämään, neuvoja urasuunnitteluun tai työnhakuun?

Vai oletko jo jonkin aikaa työelämässä toiminut terveysalan asiantuntija tai johtaja ja haluat tukea opiskelijoita tai vastavalmistuneita, kenties tulevia kollegoitasi, heidän uransa alkuvaiheessa?

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n ensimmäinen mentorointiohjelma järjestettiin 2017-2018. Ohjelma saavutti suuren suosion ja sen jälkeen toimintaa on jatkettu. Ohjelmaan voi ilmoittautua mukaan vaikka heti täyttämällä tältä sivulta löytyvä lomake. Mentoriverkostoon voi ilmoittautua vuoden ympäri ja mentori-aktoripari pääsee aloittamaan, kun sopiva pari löytyy. Mentoriverkoston yhteisiä tapahtumia järjestetään pari kertaa vuodessa. Tapahtumissa uudet ja vanhat mentorit ja aktorit pääsevät tapaamaan toisiaan sekä jakamaan vinkkejään.

Kenelle mentorointiohjelma on tarkoitettu?

Mentoriohjelma on tarkoitettu kaikille Tajan jäsenille. Tavoitteena on yhdistää kokeneita terveysalan asiantuntijoita ja johtajia alan opiskelijoihin, lisätä verkostoitumista sekä tukea jäsentemme työelämätaitoja että työuralla etenemistä.

Mitä mentorointi tarkoittaa käytännössä?

Mentorointi on tavoitteellinen vuorovaikutussuhde. Tärkeä on huomata, että mentorointisuhde on luottamuksellinen ja molempia sitoo vaitiolovelvollisuus. Tavoitteena on, että aktori oppii löytämään vahvuuksiaan ja saa mahdollisuuden pohtia, haastaa omia ajatuksiaan. Hän saa myös ulkopuolista tukea työelämään siirtymisessä. Mentorilla on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja tietojaan, oivaltaa uusia asioita sekä tukea nuorta uran alkutaipaleella. Usein mentori ja aktori sopivat keskenään tapaamisen sisällöistä ja tiheydestä. Hyväksi havaittu on ollut noin 1-2 kuukautta.

Kauanko mentorointiohjelma kestää?

Mentorointisuhteen pituus sovitaan mentori-aktoriparin kesken. Yleisin mentoroinnin pituus on vuosi, kuitenkin vähintään. 8 kuukautta on yleensä hyvä aika.

​​Miten voin hakea mukaan?

Mentoriohjelmaan voi hakea mukaan, missä vaiheessa vuotta tahansa. Ohjelmaan mukaan valitut saavat asiasta sähköpostiviestin. Koko mentoriverkoston yhteisiä tapaamisia järjestetään kaksi kertaa vuodessa, seuraavan kerran 1.11.2023.

Aktorit:
Aktoriksi voit hakea, mikäli olet opiskelija tai valmistumisestasi on alle kaksi vuotta ja tarvitset tukea urasi alkuvaiheeseen. Hakulomakkeen voit täyttää tämän linkin kautta.

Mentorit:
Mentoriksi toivomme jäseniämme, jotka ovat jo vähintään muutaman vuoden ajan toimineet asiantuntija- tai johtotehtävissä. Hakulomakkeen voit täyttää tämän linkin kautta.

Mistä voin kysyä lisätietoja?

Lisätietoja antaa

järjestöasiantuntija Katja Kosonen, katja.kosonen@taja.fi