Edunvalvonta

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry valvoo jäsentensä etuja ammatillisissa, koulutuksellisissa ja taloudellisissa kysymyksissä. Jäsentensä etuja parantaakseen Akavan sairaanhoitajat ja Taja osallistuu työ- ja virkaehtosopimusten neuvottelutoimintaan neuvottelujärjestöjen JUKOn ja Terveyspalvelualan Unionin kautta. Taja antaa tukea ja ohjausta palvelussuhteisiin liittyvissä kysymyksissä ja hoitaa niihin liittyviä erimielisyyksiä, tapaa päättäjiä, antaa lausuntoja ja kannanottoja jäseniään koskevista asioista.

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry on keskusjärjestö Akavan jäsen. Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 36 liittoa ja noin 610 000 jäsentä sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Akava, sen jäsenliitot ja neuvottelujärjestöt toimivat yhteistyössä jäsentensä työhön ja palvelussuhteisiin liittyvässä edunvalvonnassa ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Työnantaja- ja palkansaajakeskusjärjestöt neuvottelevat keskitettyjä työmarkkinaratkaisuja, joiden pohjalta liittokohtaiset työehtosopimukset solmitaan. Tällainen keskitetty sopimus on mm. vuonna 2013 solmittu Työllisyys- ja kasvusopimus , jonka toisen jakson palkankorotuksista on saavutettu neuvottelutulos syksyllä 2015.