17.4. Ajankohtaista terveystieteellisestä tutkimuksesta – Terveyttä ikä kaikki

Tajan kaksi kertaa vuodessa järjestettävä Ajankohtaista terveystieteellisestä tutkimuksesta -webinaari on taas täällä.

Kevään Ajankohtaista terveystieteellisestä tutkimuksesta -webinaarin teemana on terveyden edistäminen eri elämänvaiheissa. Tajan jäsen, tervetuloa kuulemaan, mitä terveystieteiden kentällä tapahtuu!

  • Aika: keskiviikko 17.4. klo 18–19.30
  • Paikka: verkkolähetys, linkki lähetetään ilmoittautuneille
  • Ilmoittautuminen: linkistä

Illan aiheita

Tiina Talja, TtT, Sh

Elämäntapahtumat, perhetekijät ja masennusoireilu 10–12-vuotiailla lapsilla

Lapsen kokemat elämäntapahtumat ja erilaiset perhetekijät, kuten lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen ongelmat altistavat lasta masennusoireilulle. Terveydenhuollon ammattilaisilla on keskeinen rooli lasten masennusoireilun varhaisessa tunnistamisessa, jotta lapselle ja koko perheelle voidaan tarjota tukea oikea-aikaisesti.

Mari Mynttinen, TtT, Sh/Th, AmO

Vanhemman osallisuus nuorten alkoholinkäyttöön liittyvässä vastuunotossa

Mitä on vanhemman osallisuus nuorten alkoholin käyttöön liittyvässä vastuunotossa? Miksi siihen on hyvä kiinnittää huomiota? Tarvitaanko vanhemman osallisuutta ja miksi? Tarvitseeko osallisuutta vahvistaa? Puheenvuorossaan Mynttinen vastaa kysymyksiin väitöskirjassaan tuotetun tiedon ja aiemman tutkimusnäytön pohjalta.

Roosa-Maria Savela, PhD, MSc, RN

Omaishoitajien terveyden sosiaaliset määrittäjät ja eriarvoisuus

Omaishoitajien sosiaalisia terveyseroja voidaan tunnistaa ja kaventaa.

Ilmoittaudu mukaan!