Työmarkkinasanastoa

Työehtosopimus TES = alakohtainen sopimus, jossa sovitaan alan työehdoista.

Virkaehtosopimus VES = julkisten alojen työehtosopimus, jossa sovitaan alan työehdoista.

Neuvotteluosapuolet = Työnantajaliitto ja palkansaajaliitto tai neuvottelujärjestö. Lue lisää Tajan neuvottelujärjestöistä.

Sopimukseton tila = Tilanne, jossa työehtosopimus ei ole voimassa. Tällöin työehdot noudattavat yleisesti jo päättynyttä sopimusta jälkivaikutuksen perusteella. Työrauhavelvollisuus ei ole voimassa ja uuden työehtosopimuksen ehtoihin voidaan vaikuttaa työtaisteluin.

Työtaistelu = Työntekijäpuolen keino puolustaa oikeuksiaan.

Työtaistelun perustermejä

Ylityö-ja vuoronvaihtokielto = Liitto kieltää jäseniään olemaan suostumatta ylitöihin tai vaihtamaan työvuoroaan. Työtekijän ei tarvitse normaalistikaan suostua ylitöihin eikä vaihtamaan vuoraan työvuorolistan julkaisemisen jälkeen. Työtaistelutoimenpiteen tästä tekee jäsenten yhtäaikainen toiminta, jonka seurauksena palvelutuotannossa ilmenee helposti ongelmia. HUOM! Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee vain työsuhteisia työntekijöitä, lainsäädäntö ei mahdollista virkasuhteisten osallistumista ylityö- ja vuoronaihtokieltoon.

Ulosmarssi = Lyhyt lakko. Esimerkiksi työpaikalta poistutaan kesken työpäivän tai lopetetaan työnteko. Työntekijä/viranhaltija menettää palkan ko. ajalta. On mahdollista, kun työehtosopimuksen voimassaolo on päättynyt. Liitto maksaa lakkoavustuksen.

Lakko= Työntekijä/viranhaltija ei tule työhön eikä tee työtä, vaikka on työpäivä. Poissaolo lakon vuoksi on mahdollinen, jos työntekijän liitto on ilmoittanut asiasta etukäteen työnantajalle (lakkovaroitus työnantajaliittoon ja valtakunnansovittelijalle). Liiton ilmoitus suojaa työntekijää/viranhaltijaa. On mahdollista, kun työehtosopimuksen voimassaolo on päättynyt. Liitto maksaa lakkoavustuksen.

Lakkovaroitus = Ammattiliitto ilmoittaa, etteivät sen jäsenet tule työhön. Lakkovaroitus annetaan työnantajaliittoon ja valtakunnansovittelijalle ja siinä määritetään, mitä työnantajia lakko koskee, mitkä ammattiryhmät ovat lakossa ja kuinka kauan lakko kestää. Liiton ilmoitus suojaa työntekijää/viranhaltijaa. On mahdollista, kun työehtosopimuksen voimassaolo on päättynyt. Liitto maksaa lakkoavustuksen.

Japanilainen lakko = Itse ei olla lakossa tai lakon piirissä, eli ollaan normaalisti töissä ja ilmaistaan kannatus lakossa oleville ryhmille esimerkiksi näyttämällä julkisesti lakkotunnuksia ja -iskulauseita (esimerkiksi pinssillä).