Terveyspalvelualan työehtosopimus

Neuvottelutulos kaudelle 2022-2024

Sopimuskauden palkankorotukset

1.10.2022 yleiskorotus 2 % henkilökohtaisiin ja taulukkopalkkoihin

1.6.2023 yleiskorotus vähintään 1,9 % henkilökohtaisiin ja taulukkopalkkoihin. Vuoden 2023 sopimuskorotus on sidottu kolmen ns. verrokkisektorin tuleviin sopimusratkaisuihin siten, että mikäli niissä muodostunut korotustaso ylittää 1,9 %:n tason, niin ns. ylimenevä osuus lisätään vuoden 2023 sopimuskorotuksiin.

Perhevapaauudistus

1.8.2022 alkaen voimaan tulevan perhevapaauudistuksen lainsäädännön muutokset huomioidaan. Termistö uudistuu lain mukaiseksi. Synnyttänyt henkilö saa palkallisena raskausrahan 40 pv ja vanhempainrahaa palkallisena 32 pv sekä ns. toinen vanhempi vanhempainrahaa palkallisena 32 pv.

Vuosilomamääräykset muuttuneet 1.4.2022

1.4.2022 alkaen ansaittavissa vuosilomissa siirrytään vuosilomalain mukaisesta arkipäivälaskennasta (6/vk) lomapäivälaskentaan (5/vk), ellei työnantajakohtaisesti päätetä aikaisemmasta voimaantulosta.

Muita muutoksia

Työaikamääräyksissä varallaoloa koskien poistettiin kirjaus ns. asuntovarallaolosta ja määrääväksi jää ns. vasteaika, missä ajassa työhön on ryhdyttävä hälytyksen tullessa. Hälytyskorvaus puolestaan nousee 20 euroon 1.10.2022 alkaen.

Henkilöstön edustajia eli luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja koskevia sopimusmääräyksiä selkeytettiin ja täsmennettiin. Henkilöstönedustajien palkkioita korotetaan kumpanakin sopimusvuonna n. 4 % yleiskorotusten maksatusaikoina eli 1.10.2022 ja 1.6.2023.

Lisäksi moniin muihin työehtosopimusmääräyksiin tehtiin tarkennuksia ja selvennyksiä, mm. työaikamääräyksiin, paikalliseen sopimiseen, vuosilomamääräyksiin, sairauspoissaoloihin, matkustussääntöön, palkkasopimukseen ja erityisesti sen erityistekijälisiä koskeviin määräyksiin. Paikallisen sopimisen määräykset koottiin erilliseksi liitteeksi, jotta paikallisen sopimisen mahdollisuuksia on helpompi työpaikoilla hahmottaa ja niitä voidaan tarvittaessa hyödyntää työyhteisön kehittämiseksi.

Akavan sairaanhoitajat ja Taja neuvottelee Terveyspalvelualan työehtosopimuksesta Terveyspalvelualan Unionin jäsenenä. Terveyspalvelualan Unioni on neuvottelujärjestö, jonka jäseniä ovat lisäksi:

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL (SAK)

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty (STTK)

Kuntoutusalan asiantuntijat KA (Akava)

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia (Akava)

Suomen Puheterapeuttiliitto SPTL (Akava)

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL (Akava)

Suomen Työterveyshoitajaliitto STTHL (Akava)

Työnantajapuolelta työehtosopimuksesta neuvottelee EK:lainen Hyvinvointialan liitto

Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.5.2022-30.4.2024