Terveyspalvelualan työehtosopimus

Neuvottelutulos kaudelle 2022-2024

AJANKOHTAISTA

Terveyspalvelualan vuoden 2023 palkankorotukset

Palkkoja korotetaan 1.11.2023 ja lisäksi kertaerä maksetaan kesäkuussa. Tämä korvaa aikaisemmin sovitun kirjauksen.

Olemme Terveyspalvelualan Unionina käyneet työnantajaliitto Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa valtakunnansovittelijan avulla keskustelua terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaisesta palkkakirjauksesta (vuonna 2023 toteutettavat korotukset) ja sen tulkinnasta kevään 2023 aikana.

Voimassa olevan työehtosopimuksen 23.6.2022 päivätyn allekirjoituspöytäkirjan 6. kohdan mukaisesti sovimme uudesta palkkakirjauksesta vuodelle 2023, joka korvaa aikaisemmin sovitun kirjauksen. Sovitut muutokset koskevat vuodelle 2023 tehtäviä palkankorotuksia. Muilta osin työehtosopimus säilyy muuttumattomana. Yleiskorotuksen ajankohtaa on siirretty, jotta saimme sovittua kertäerän maksamisesta ja korkeammasta yleiskorotuksesta.

Palkankorotukset vuodelle 2023 ovat yhteensä 2,95 %. Korotukset toteutetaan seuraavasti:

  • 6/2023 maksetaan 450 euron kertaerä. Kertaerä maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.5.2023 ja on edelleen voimassa kertaerän maksupäivänä.
  • 1.11.2023 toteutetaan yleis- ja taulukkokorotus 1,9 %. Yleiskorotus korottaa työntekijöiden 31.10.2023 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja.
  • 1.11.2023 lukien jaetaan paikallinen erä, joka on suuruudeltaan 0,315 % sekä työntekijöiden 31.10.2023 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja korottava yleiskorotus 0,735 %. Paikallinen erä lasketaan syyskuun 2023 palkkasummasta.

Mikäli paikallisen erän jaosta ei päästä sopuun 31.10.2023 mennessä, ei yleiskorotusta 0,735 % jaeta 1.11.2023, vaan paikallisen erän osuus sekä edellä tarkoitettu yleiskorotus jaetaan yhteenlaskettuna yleiskorotuksena (1,05 %) 1.2.2024. Tällöin korotus kohdistuu työntekijöiden 31.1.2024 voimassa oleviin henkilökohtaisiin palkkoihin.

Työehtosopimuksen mukainen palkkataulukko tulee voimaan vasta tämän vuoden marraskuussa, eikä kesäkuussa, kuten aiemmin oli sovittu. Vastineena korotusajankohdan myöhentämisestä on sovittu kesäkuussa maksettava kertaerä ja korkeampi korotusprosentti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sopimuskauden palkankorotukset

1.10.2022 yleiskorotus 2 % henkilökohtaisiin ja taulukkopalkkoihin

1.6.2023 yleiskorotus vähintään 1,9 % henkilökohtaisiin ja taulukkopalkkoihin. Vuoden 2023 sopimuskorotus on sidottu kolmen ns. verrokkisektorin tuleviin sopimusratkaisuihin siten, että mikäli niissä muodostunut korotustaso ylittää 1,9 %:n tason, niin ns. ylimenevä osuus lisätään vuoden 2023 sopimuskorotuksiin.

Perhevapaauudistus

1.8.2022 alkaen voimaan tulevan perhevapaauudistuksen lainsäädännön muutokset huomioidaan. Termistö uudistuu lain mukaiseksi. Synnyttänyt henkilö saa palkallisena raskausrahan 40 pv ja vanhempainrahaa palkallisena 32 pv sekä ns. toinen vanhempi vanhempainrahaa palkallisena 32 pv.

Vuosilomamääräykset muuttuneet 1.4.2022

1.4.2022 alkaen ansaittavissa vuosilomissa siirrytään vuosilomalain mukaisesta arkipäivälaskennasta (6/vk) lomapäivälaskentaan (5/vk), ellei työnantajakohtaisesti päätetä aikaisemmasta voimaantulosta.

Muita muutoksia

Työaikamääräyksissä varallaoloa koskien poistettiin kirjaus ns. asuntovarallaolosta ja määrääväksi jää ns. vasteaika, missä ajassa työhön on ryhdyttävä hälytyksen tullessa. Hälytyskorvaus puolestaan nousee 20 euroon 1.10.2022 alkaen.

Henkilöstön edustajia eli luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja koskevia sopimusmääräyksiä selkeytettiin ja täsmennettiin. Henkilöstönedustajien palkkioita korotetaan kumpanakin sopimusvuonna n. 4 % yleiskorotusten maksatusaikoina eli 1.10.2022 ja 1.6.2023.

Lisäksi moniin muihin työehtosopimusmääräyksiin tehtiin tarkennuksia ja selvennyksiä, mm. työaikamääräyksiin, paikalliseen sopimiseen, vuosilomamääräyksiin, sairauspoissaoloihin, matkustussääntöön, palkkasopimukseen ja erityisesti sen erityistekijälisiä koskeviin määräyksiin. Paikallisen sopimisen määräykset koottiin erilliseksi liitteeksi, jotta paikallisen sopimisen mahdollisuuksia on helpompi työpaikoilla hahmottaa ja niitä voidaan tarvittaessa hyödyntää työyhteisön kehittämiseksi.

Akavan sairaanhoitajat ja Taja neuvottelee Terveyspalvelualan työehtosopimuksesta Terveyspalvelualan Unionin jäsenenä. Terveyspalvelualan Unioni on neuvottelujärjestö, jonka jäseniä ovat lisäksi:

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL (SAK)

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty (STTK)

Kuntoutusalan asiantuntijat KA (Akava)

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia (Akava)

Suomen Puheterapeuttiliitto SPTL (Akava)

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL (Akava)

Suomen Työterveyshoitajaliitto STTHL (Akava)

Työnantajapuolelta työehtosopimuksesta neuvottelee EK:lainen Hyvinvointialan liitto

Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.5.2022-30.4.2024