Jäsenmaksu 2024

Akavan sairaanhoitajat ja Tajan jäsenmaksu on 1,05 % päätoimen ennakonpidätyksenalaisesta kokonaispalkasta (peruspalkka, kokemus- ja määrävuosilisät ja muut vastaavat palkanosat mukaan lukien), kuitenkin enintään 40 euroa kuukaudessa ja 480 euroa vuodessa.

Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen. Ammattijärjestön ja työttömyyskassan jäsenmaksu vähentää verotettavaa tuloa jäsenmaksun verran. Toimitamme jäsenmaksutiedot automaattisesti verottajalle. Tarkista veroilmoituksestasi, että jäsenmaksu on otettu huomioon sinä vuonna, jolloin se on maksettu.

HUOM! Kun palkkasi ylittää 3810 euroa, hyödyt 40 euron jäsenmaksukatosta.

Palkattomat ajanjaksot

Esim. vanhempainvapaan, opintovapaan, vuorottelu- ja virkavapaan sekä työttömyyden ajalta jäsenmaksu on 8 euroa kuukaudessa.

Opiskelijat

Päätoimiset opiskelijat ovat kokonaan vapautettuja jäsenmaksusta ja yli 18 h/viikossa työskentelevät, työttömyyskassaan liitetyt opiskelijat maksavat työssäolokuukausilta normaalin jäsenmaksun ja muilta kuukausilta 8 euroa kuukaudessa. Ensimmäistä terveydenhuoltoalan tutkintoaan opiskelevat jäsenet ovat kokonaan vapautettuja jäsenmaksusta.

Yrittäjät

Itsenäisen ammattiharjoittajan tai työllistävän yrittäjän jäsenmaksu on 12 euroa/kk. Sivutoimisen ammatinharjoittajan tai työllistävän yrittäjän jäsenmaksu on 1,05 % kokonaispalkasta, kuitenkin vähintään 12 euroa/kk ja enintään 40 euroa/kk.

Eläkeläiset

Jäsenyys säilyy eläkkeelle siirryttäessä. Eläkeläisjäsenyys on ilmainen.

Kannatusjäsen

Yksilökannatusjäsen: jäsenmaksun suuruus 65 euroa vuodessa.

Yhteisökannatusjäsen: jäsenmaksun suuruus 80 euroa vuodessa.

Kunniajäsen

Ei jäsenmaksua.

Helpoimmin jäsenmaksun maksaminen tapahtuu tekemällä jäsenmaksun perimisestä sopimus oman työnantajasi kanssa. Tästä voit tulostaa työnantajaperinnän valtakirjan sekä ohjeen työnantajalle.