UKK

Akavan sairaanhoitajat ja Tajan hallituksen järjestöpäätöksellä poliittiseen mielenilmaukseen voivat osallistua Turun ja Tampereen alueella työskentelevät työsuhteiset jäsenet. Järjestöpäätös suojaa työntekijöitä henkilökohtaisilta seuraamuksilta mielenilmauksen keston ajan eli 6.2.24 klo 14-16.

Mistä on kysymys?

Työmarkkinakeskusjärjestö Akavan hallitus päätti kokouksessaan 19.1. toteuttaa Akavan koordinoiman poliittisen työtaistelutoimenpiteen eli ulosmarssin 6.2.2024 klo 14. Ulosmarssi päättyy klo 16.

Kenellä on oikeus osallistua mielenilmaukseen?

Poliittinen mielenilmaisu on kaikkien perusoikeus, mutta jokainen päättää kuitenkin osallistumisestaan itse.

Koskeeko mielenilmaus liittoon kuulumattomia?

Kyllä koskee. Poliittiseen mielenilmaukseen voivat osallistua kaikki järjestäytymisestä riippumatta.

Järjestöpäätös suojaa ulosmarssijoita

Tajan hallitus on tehnyt järjestöpäätöksen poliittiseen mielenilmaukseen osallistumisesta, mikä suojaa ulosmarssipaikkakunnilla työskenteleviä Tajan jäseniä henkilökohtaisilta seuraamuksilta. Tämä koskee myös opiskelijajäseniä, jotka työskentelevät opintojensa ohella.

Järjestöpäätös suojaa työntekijöitä henkilökohtaisilta seuraamuksilta 6.2. klo 14.-16 aina päättyvän työvuoron loppuun asti.

Kuka voi osallistua ulosmarssiin ja mielenilmaukseen?

Ulosmarsiin voivat osallistua halutessaan Turussa ja Tampereella työskentelevät liiton työsuhteiset jäsenet. Virkasuhteisille jäsenille poliittinen mielenilmaisu on laiton, eivätkä he voi osallistua ulosmarsseihin. Kannustamme jäseniämme myös osallistumaan omalla ajallaan muilla paikkakunnilla järjestettäviin ulosmarsseihin ja mielenilmauksiin.

Saanko palkkaa, jos olen pois töistä mielenilmauksen vuoksi?

Työnantaja voi pidättää palkan mielenilmaukseen osallistumisen ajalta. Akavan jäsenjärjestöt ovat päättäneet, etteivät maksa lakkoavustusta ulosmarssin ajalta.

Onko ulosmarssiin pakko osallistua?

Jäsenen ei ole pakko osallistua. Osallistuminen poliittiseen mielenilmaukseen, jolla vastustetaan maan hallituksen työelämätoimia, on vapaaehtoista.

Voiko työnantaja kieltää osallistumisen?

Työsuhteisten työntekijöiden osalta ei voi kieltää.

Virkasuhteisten osalta voi kieltää, koska virkasuhteisille osallistuminen poliittiseen mielenilmaisuun on laitonta. Virkamieslainsäädännön perusteella virkamiehellä ei ole oikeutta osallistua poliittiseen mielenilmaukseen.

Työnantaja ei saa esimerkiksi kerätä listoja mielenilmaisuun osallistujista.

Työnantajani kieltää osallistumisen vedoten turvallisuuteen, hätätyöhön tai suojelutyöhön. Mitä teen?

Ulosmarssilla ei vaaranneta kenenkään henkeä tai turvallisuutta. Sellaiset tehtävät, joihin tämä voi vaikuttaa, tehdään myös ulosmarssin aikana

Onko työnantajalle ilmoitettava etukäteen osallistumisesta?

Mielenilmaus ei kohdistu työnantajaan, vaan on poliittinen. Tällöin ei tarvitse ilmoittaa, sillä poliittista työtaistelua ei koske ennakkoilmoitusvelvollisuus. Kohteliasta on kuitenkin ilmoittaa etukäteen työnantajalle mielenilmaukseen osallistumisesta, jotta poissaolosi ei aiheuta kohtuutonta haittaa ja se voidaan huomioida työvuorosuunnittelussa.

Koskeeko mielenilmaus opiskelijoita?

Liiton tekemä päätös osallistumisesta koskee myös, ja erityisesti opiskelijoita. Akavan Opiskelijat on järjestönä vahvasti mukana järjestäen muiden opiskelijajärjestöjen kanssa iltatapahtuman Helsingin vanhalla ylioppilastalolla.