Jäsenyys

Työelämässä tapahtuu jatkuvasti suuria muutoksia - palveluja organisoidaan uudelleen ja työnantajat vaihtuvat. Yt-neuvotteluja käydään yhä useammilla työpaikoilla. Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n jäsenenä saat apua ja tukea näissä työelämän muutostilanteissa. Liiton tarjoaman työsuhdeneuvonnan lisäksi saat tarvittaessa lakimiehen apua. Käytössäsi on myös liiton jäsenilleen ottama oikeusturva- ja vastuuvakuutus.

Akavan sairaanhoitajat ja Taja järjestää jäsenilleen sekä alueellista että valtakunnallista koulutusta, joka tarjoaa ajankohtaisen tiedon lisäksi myös mahdollisuuden tavata muita jäseniä ja verkostoitua. Jäsenlehti Pro terveys sisältää tutkittua tietoa ajankohtaisista aiheista. Lehti tarjoaa myös foorumin jäsenten omien tutkimusten esittelyyn. Yhdistys jakaa vuosittain jäsenilleen myös apurahoja.

Suosittele jäsenyyttä kaverillesi! Jos suosittelu johtaa jäsenyyteen, saatte molemmat lahjan.