Liitto

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry on valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon alalla johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivien ja alaa opiskelevien edunvalvontajärjestö. Järjestö ajaa jäsentensä ammatillisia, koulutuksellisia ja taloudellisia etuja. Se edistää jäsenistönsä ammattitietouden ja -taidon ylläpitämistä, kehittämistä. Se edistää myös hyvinvointipalvelujen kehitystä.

Akavan sairaanhoitajat ja Taja vaikuttaa jäsentensä palkkaukseen, työoloihin ja koulutukseen. Se edistää jäsenistönsä yleisiä toimintaedellytyksiä ja tukee sellaista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, jolla edistetään väestön terveyttä, hyvinvointia, hyvää hoitoa ja palvelua.

Järjestö edistää myös jäsenten mahdollisuutta toimia sellaisessa asemassa ja tulotasossa, jotka vastaavat jäsenten koulutusta, tietoja ja taitoja. Lisäksi tavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.