Liitto

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry on valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon alalla johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivien ja alaa opiskelevien edunvalvontajärjestö. Järjestö ajaa jäsentensä ammatillisia, koulutuksellisia ja taloudellisia etuja, edistää jäsenistönsä ammattitietouden ja -taidon ylläpitämistä ja kehittämistä sekä edistää hyvinvointipalvelujen kehitystä.

Akavan sairaanhoitajat ja Taja vaikuttaa jäsentensä palkkaukseen, työoloihin ja koulutukseen sekä edistää jäsenistönsä yleisiä toimintaedellytyksiä ja tukee sellaista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, jolla edistetään väestön terveyttä, hyvinvointia, hyvää hoitoa sekä palvelua.

Järjestö edistää jäsenten mahdollisuutta toimia sellaisessa asemassa ja tulotasossa, jotka vastaavat jäsenten koulutusta, tietoja ja taitoja. Lisäksi tavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.