Budjettiriihestä tarvitaan panostuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Akavan sairaanhoitajat ja Taja vaatii, että elo-syyskuunvaihteessa pidettävässä budjettiriihessä kiinnitetään huomiota alati syvenevään sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden ahdinkoon. Budjettiriihessä on kiinnitettävä huomiota sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden työolosuhteisiin, hoitajien pakenemiseen alalta ja opiskelijoiden asemaan. Panostuksia tarvitaan myös tutkimus- ja koulutusrakenteiden kehittämiseen.

Työhyvinvointiohjelma sote-alalle

Tarvitaan systemaattista työhyvinvoinnin kehittämistyötä ja siihen rahoitusta, toteaa Akavan sairaanhoitajat ja Tajan puheenjohtaja Jarkko Koskiniemi. Vaadimme, että käynnistetään pikaisesti ohjelma kehittämään sote-alan työolosuhteita, tätä on esittänyt myös poikkihallinnollinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuutta ja riittävyyttä pohtiva työryhmä, Koskiniemi jatkaa.

Henkilöstömitoituksesta ei tule tinkiä

Akavan sairaanhoitajat ja Taja pitää kiinni 0,7 henkilöstömitoituksesta, mutta kiinnittää huomiota henkilöstörakenteeseen ja tehtävien järjestämiseen työpaikoilla. Jokaisen terveydenhuollon ammattihenkilön tulee saada tehdä koulutuksensa mukaisia tehtäviä. Tämä lisää jaksamista ja työssä viihtymistä sekä omalta osaltaan myös alan vetovoimaa.

Huomio sote-alan opiskelijoiden työharjoitteluun

Akavan sairaahoitajat ja Taja kannattaa lakiehdotusta, jonka mukaan ammattikorkeakoulujen ei tarvitsisi jatkossa maksaa työpaikoille korvauksia sote-alojen tutkinto-opiskelijoiden harjoitteluista. Varat korkeakouluharjoitteluun tulee saada valtion budjetista. -On tärkeätä, että eri koulutusaloja kohdellaan yhdenvertaisesti harjoittelukorvausten osalta. Sote-alan osaamiselle harjoittelulla on aivan olennainen merkitys, muistuttaa Tajan toiminnanjohtaja Kukka Junno.

Hoitotieteellisen tutkimuksen rahoitus turvattava

Hoitotyöhön kohdentuvia hoitosuosituksia tuottavalle Hoitotyön tutkimussäätiölle (Hotus) on turvattava riittävä rahoitus. Lääketieteen ohella myös hoitotyö tarvitsee riittävät resurssit toimintansa tueksi. Hoitotyön käytäntöjen yhtenäistämiseen ja laatuun panostamalla on mahdollista saavuttaa miljoonien säästöjä terveydenhuollossa, Akavan sairaanhoitajat ja Taja muistuttaa.

Lisätietoja:

Akavan sairaanhoitajat ja Taja

Puheenjohtaja Jarkko Koskiniemi, jarkko.koskiniemi@taja.fi, 050 309 1349

Toiminnanjohtaja Kukka Junno, kukka.junno@taja,fi, 040 507 3648