Visio – Tajalaiset ovat alansa arvostettuja asiantuntijoita

Tajalaiset ovat sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita. Tajalaista asiantuntijuutta edustavat esimerkiksi organisaation eri tasoilla toimivat johtajat, sairaanhoitajat eli hoitotyön asiantuntijat ja lukuisissa erilaisissa kehittämis- tai asiantuntijatehtävissä toimivat sote-alan osaajat.

Visiomme on, että tajalaiset ovat tulevaisuudessa työelämässä ja yhteiskunnassa arvostettuja ja tunnustettuja asiantuntijoita. Arvostus toteutuu uran eri vaiheissa opiskelijasta uran loppuvaiheeseen sekä elämän eri vaiheissa. Tajalaisia arvostetaan tärkeänä osana moniammatillista työyhteisöä.

Arvostus näkyy reiluna työelämänä. Tajalaisilla on kilpailukykyinen palkka. Palkkaus on verrannollinen muihin vastaavaa koulutustasoa vaativiin aloihin. Asiantuntijuuden ja osaamisen kehittyminen näkyy palkassa. Reilu työelämä tarkoitta myös työolojen kuntoon saattamista. Tajalaisella on tällöin laajat vaikutusmahdollisuudet omaan työhönsä ja hän saa vaikuttaa esimerkiksi työvuorosuunnitteluun. Hänellä on käytössään riittävät työvälineet, jotka takaavat ergonomisen työskentelyn. Johtaminen on oikeudenmukaista ja kannustavaa. Työyhteisö on toimiva, epäasialliseen käytökseen puututaan välittömästi ja työssä ei tarvitse kohdata väkivaltaa. Mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ovat hyvät ja siihen tuetaan aktiivisesti.

Keinomme

  • vaikuttava edunvalvonta
  • tajalaisia koskettavan yhteiskunnallisen keskustelun seuraaminen ja siihen osallistuminen
  • jäsenten aktiivinen kuuleminen
  • aktiivinen vuoropuhelu työnantajan kanssa