Mitä Tajassa tapahtuu

Kesäkuussa

- Olimme osana akavayhteisön Avoin tiedolle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskampanjaa.

- Otimme kantaa hallitusohjelmaan yhdessä muiden sote-liittojen kanssa: Henkilöstön aseman heikentämisestä ja rahoituksen leikkauksesta luovuttava.

- Puolustimme ay-jäsenmaksun verovähennysoikeutta: Akava liittoineen ottaa kantaa ay-jäsenmaksun verovähennysoikeudesta työntekijän verotuksessa

- Vuoden toinen Pro terveys -lehti ilmestyi kuun alussa.

Toukokuussa

- Osallistuttiin TerveSos-tapahtumaan

- Osallistuttiin AMK-päiville ja alustettiin siellä dialogia sote-alan harjoitteluista

- Tajan opiskelijat kokoontuivat opintopäivään Helsinkiin

- Jyväskylässä pidettiin jäseniltaa pizzan merkeissä

- Olimme pääyhteistyökumppanina Ylihoitaja 2023 -tapahtumassa

Maalis-huhtikuussa

- Neuvoteltiin sopimuskorotuksista julkisella sektorilla

- Puheenjohtaja nosti esiin hoitotyön johtajien eläköitymisen ja hiljaisen tiedon siirtymisen

- Osallistuttiin Samokin vaikuttajafoorumiin

- Tavattiin tuoreita kansanedustajia AMK-teemoilla

- Osallistuttiin ainejärjestöjen vapputapahtumiin

Helmikuussa

- Osallistuttiin Opo-päiville ja Gerontologia 2023 -konferenssiin

- Järjestettiin esihenkilökahvit työhyvinvoinnin teemalla

- Viimeisteltiin hallitusohjelmatavoitteita

Tammikuussa

- Osallistuttiin useisiin tapahtumiin mm. Mielenterveys hoitotieteessä ja Osastonhoitaja ja Hoitotyön johtaja 2023

- Vierailtiin korkeakouluissa

- Tutustuttiin jäsenillassa Podcastin tekemiseen

2022

Joulukuussa

- Vietettiin pikkujouluja risteilyllä

- Valmistauduttiin hyvinvointialueille siirtymiseen

Loka-Marraskuussa

- Äänestettin Akavaan ja Jukoon uudet puheenjohtajat

- Tajan Saska Kurki valittiin Akavan opiskelijoiden varapuheenjohtajaksi

- Osallistuttiin yhteislausuntoon translaista

- Pidettiin syysseminaari ja syyskokous Tampereella

- Kierrettiin korkeakouluja ja alan tapahtumia, mm. Valtakunnallisessa bioanalyytikoiden opintopäivässä, Apulaisosastonhoitajapäivät ja Nordic Forum for Nurse Educators

- Vierailtiin Eduskunnassa

Syyskuussa

- Vastustettiin lakko-oikeuden rajoittamista potilasturvallisuuslailla.

- Kerättiin sairaanhoitajapäivillä palautetta perhe- ja peruspalveluministerille ja toimitettiin postikortit perille.

- Valmisteltiin syyskokousta

- Tutustuttiin Akavan puheenjohtajaehdokkaisiin

Elokuussa

- Aloitettiin korkeakoulukiertue.

- Otettiin kantaa budjettiriiheen.

Kesäkuussa

- Saatiin kunta-alalle sopimus ja palkkaohjelma.

Toukokuussa

- Neuvottelut edelleen käynnissä. JUKO oli valmis hyväksymään sovintoesityksen, joka muiden hylätessä ei mennyt läpi. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto edelleen voimassa.

- Tajan kevätseminaari Hyvinvointialueet - olemmeko valmiita ja kevätkokous pidettiin 12.5.

- Taja osallistui Akavan #TärkeäOsaMinua -somekampanjaan ammatti-identiteetistä

- Osallistuttiin mm. AMK-päiville, Oulun yliopiston KulttuuriOsaaja -hankkeeseen ja Palkkapäivä #2 mielenilmaukseen

Huhtikuussa

- Neuvottelut käynnissä, lakkoja useissa kaupungeissa, ylityö- ja vuoronvaihtokielto

- Myös yksityissektorin neuvottelut käynnissä

- Puheenjohtaja Jarkko Koskiniemi piti puheenvuoron Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen Mentorpäivässä

Maaliskuussa

- Neuvottelukierros jatkui lakkovaroituksilla ja ylityö- ja vuoronvaihtokielloilla

- Kuntasektorin ylityö- ja vuoronvaihtokielto sekä lakkovaroitus

- Vuoden 2021 päihdesairaanhoitajan palkitseminen

- Puheenjohtaja Vilhelmiina Lehto-Niskalan mielipidekirjoitus Satakunnan Kansassa

- Akavalaisten sote-liittojen mielipide Aamulehdessä

Helmikuussa

- Työehtosopimusneuvotteluita

- Urakevät-webinaareja

- Avoin kirje uusille aluevaltuutetuille

Tammikuussa

- Historian ensimmäisissä Aluevaaleissa tajalaiset ehdokkaat ja Tajan vaalitavoitteet olivat esillä.

- Tes-neuvottelut alkoivat.

- Jäseniltaa vietettiin etänä rentoutumisen merkeissä.

- Opiskelijaverkoston hallitus järjestäytyi.

- Saatiin tieto TtM-koulutuksen palaamisesta Helsinkiin monen vuoden vaikuttamistyön jälkeen.