Avoin tiedolle

Akava kampanjoi yhdessä jäsenliittojensa kanssa työelämän yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi.

Avoin tiedolle -kampanja on Akavan ja Akavan jäsenliittojen yhteinen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoaiheinen viestintäkampanja, joka käynnistyi 30.5.2023. Kampanjassa kerrotaan Akava-yhteisön sitoutumisesta yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen sekä korostetaan tiedon ja oppimisen merkitystä yhdenvertaisen työelämän perustana.

Kampanjan aikana järjestetään koulutuksia ja työelämäseminaari. Taja on tiiviisti mukana kampanjan kaikissa tilaisuuksissa niistä jäsenilleen tiedottaen.

Kampanja näkyy Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n, Akavan ja Akavan muiden jäsenliittojen viestinnässä. Sosiaalisessa mediassa kampanjasisältöjä löytää tunnisteella #avointiedolle.

Tavoitteena on syrjimätön työelämä, jossa työntekijät voivat hyvin.

Lue 1.6.2023 julkaistu uutinen kampanjasta.