JUKO: Kunta-ala julkisti keskeiset neuvottelutavoitteet

Julkaistu:

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvottelut jatkuivat 24.1.22, neuvottelijaosapuolet vaihtoivat yleisesti KVTES-sopimustavoitteensa nyt järjestyksessä toisessa tapaamisessaan.

Palkankorotukset ja palkkaohjelma

Palkansaajien tavoitteiden mukaan palkankorotusten on parannettava kaikkien kunta-alan palkansaajien ostovoimaa. Yhteistä on myös yleiskorotuspainotteisuus, mutta tasasuuruisten ja prosentuaalisten korotusten välillä on hieman hajontaa palkansaajaryhmien kesken. Paikalliseen erään palkansaajat suhtautuvat kielteisesti.

Kunta-alan neuvottelupöydässä ovat Akavan sairaanhoitajat ja Tajaa edustavan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn lisäksi Sote (Super, Tehy, SPAL), Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) sekä Kuntatyönantajat KT.

Kaikki palkansaajat tavoittelevat palkkaohjelmaa kompensaatioksi palkkojen jälkeenjääneisyydestä, joka johtuu muun muassa palkkaliukumien puuttumisesta ja tehtävän vaativuuteen nähden matalasta palkkatasosta. Palkkaohjelman perusteena on työn veto- ja pitovoima sekä palkkauksellinen tasa-arvo.

Sopimuskauden pituuteen neuvottelujärjestömme JUKO ei ottanut vielä tässä neuvottelutapaamisessa kantaa.

Yhteisiä tekstitavoitteita

Kaikilla pääsopijajärjestöillä on osin yhteisiä työaikoihin, vuosilomiin ja luottamusmiesten asemaan liittyviä tekstitavoitteita. Työelämän kehittämisen osalta iso kysymys on, eriytyykö kuntien ja hyvinvointialueiden kehittämistoimet toisistaan vai ovatko ne osa yhteistä ohjelmatyötä.

Seuraavan kerran 7. helmikuuta

Kunta-alan neuvottelijaosapuolet kokoontuvat yhteisesti seuraavan kerran 7. helmikuuta.

Asiasanat