Akavan sairaanhoitajat ja Tajan hallitus vastustaa lakko-oikeuden rajaamista lainsäädännöllä

Julkaistu:

Hallituksen esitys laiksi välttämättömän sosiaali- ja terveydenhuollon turvaamiseksi työtaistelun aikana käytännössä poistaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijöiden työtaisteluoikeuden. Akavan sairaanhoitajat ja Tajan hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 12.9.2022.

Säätämällä esitetyn lain, maan hallitus entisestään heikentää alan imagoa ja vetovoimaa sekä mahdollisuuksiamme tarjota laadukasta hoitoa ja hoivaa tulevaisuudessa. Ala, jolla määrätään töihin vastoin tahtoa, ei houkuttele opiskelijoita hakeutumaan alalle, eikä maa, joka on valmis lain voimalla ja sanktioiden uhalla määräämään työntekijät töihin kannusta kipeästi tarvitsemiamme ammattilaisia hakeutumaan maahamme sen rajojen ulkopuolelta.

Hallituksen esityksessä on tuotu ilmi kuinka tärkeitä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat tälle yhteiskunnalle. On korkea aika, että tämä näkyy myös palkassa ja työoloissa, painottaa puheenjohtaja Jarkko Koskiniemi. Työntekijäjärjestöille asetettu velvoite huolehtia riittävästä henkilökunnan määrästä työtaisteluiden aikana on absurdi, siihen ei moni työnantajakaan ole pystynyt hoitajapulan vuoksi enää aikoihin muutoinkaan, muistuttaa toiminnanjohtaja Kukka Junno.

Esitys antaa työnantajille lisää oikeuksia, mutta ei todellisia velvoitteita. Työnantajan toimien riittävyyden arvioiminen asiakas- ja potilasturvallisuuden takaamiseksi ja lain käytön välttämätön laajuus on lakiesityksessä esitetty puutteellisesti ja jättää työnantajalle liikaa mahdollisuuksia rajoittaa työntekijöiden työtaisteluoikeutta ja vapautta seuraamuksitta. Sen sijaan yksittäiselle työntekijälle tai työntekijäjärjestölle ollaan esityksessä valmiita asettamaan uhkasakko ja puuttumaan yksilön oikeuteen vapaasti valita ammattinsa ja työnsä.

Sosiaali- ja terveysalan osaajapula ei ole pakkotyöhön määräämiseen oikeuttava hätätilanne tai onnettomuus vaan pitkään tiedossa ollut tilanne, johon ei ole haluttu suhtautua riittävällä vakavuudella työntekijäjärjestöjen lukuisista vaatimuksista huolimatta.

Tilanne sosiaali- ja terveydenhuollossa on kriisiytynyt, ratkaisua ei tule etsiä pakkolaeilla vaan neuvottelupöydässä. On tärkeää keskittää voimat sote-alan veto- ja pitovoiman parantamiseen, ei sen rapauttamiseen entisestään.

Lisätietoja:

Jarkko Koskiniemi, puheenjohtaja, Akavan sairaanhoitajat ja Taja, jarkko.koskiniemi@taja.fi

Kukka Junno, toiminnanjohtaja, Akavan sairaanhoitajat ja Taja, kukka.junno@taja.fi

Asiasanat