Hoitajapulaan tarvitaan kokonaisratkaisu - ei yksittäisiä temppuja

Pula koulutetusta hoitohenkilökunnasta on todellisuutta monin paikoin ympäri Suomea, kuten mediassakin on viime aikoina tuotu esille. Kaikkiin puutosvuoroihin ei ole saatu sijaisia, lomia on jouduttu lyhentämään ja toimintoja sulkemaan. Eri tahot ovat esittäneet sinänsä hyviä keinoja puuttua tilanteeseen, mutta jos tämä pirullinen ongelma todella halutaan ratkaista, tarvitaan kokonaisvaltainen ja monia eri tekijöitä huomioiva ratkaisu.

Hyviä ratkaisuehdotuksia on esitetty jo liuta: palkkauksen ja etenemismahdollisuuksien parantaminen, lisähenkilökunnan palkkaaminen, esimiestyön tukeminen, ulkomaisten hoitajien rekrytointi sekä työolojen ja työskentelykulttuurin parantaminen. Meneillään on myös useita tutkimus- ja kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on parantaa hoitotyön veto- ja pitovoimaa.

Yksittäiseen ongelmaan puuttuminen voi olla helppoa, mutta se ei välttämättä tuo toivottua lopputulosta, jos muut osa-alueet sakkaavat. Tarvitaan siis yhteistyötä ja kokonaisvaltaista lähestymistä hoitajapulan ratkaisemiseksi. Ratkaisujen saavuttamiseksi on kuultava hoitotyöntekijöitä sekä hoitotyön kehittäjiä, asiantuntijoina ja esimiehiä. Yhteistyöhön on kutsuttava myös poliitikot, virkamiehet, johtajat, tutkijat, yliopistot, ammattikorkeakoulut ja kansalaisjärjestöt. Kokonaisvaltaisilla ja eri näkökulmat huomioon ottavilla kehittämistoimenpiteillä on paras mahdollisuus menestyä.

Vilhelmiina Lehto-Niskala

Puheenjohtaja (va.)

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry