Tajalaisen voitto: Sairaanhoitajan koeaikapurku oli epäasiallinen

Työnantaja oli purkanut sairaanhoitajan työsuhteen koeajalla sillä perusteella, ettei sairaanhoitajan soveltuvuutta työhön voitu arvioida useiden poissaolopäivien vuoksi. Työntekijä oli ollut useissa jaksoissa sairauslomalla sen jälkeen, kun oli aloittanut noin 10 kuukautta kestävässä määräaikaisessa työsuhteessa. Työsopimuksessa oli sovittu koeajasta, joka oli työsopimuslain mukaisesti pituudeltaan puolet sovitun työsuhteen kestosta.

Tajan tuella ja liiton oikeusturvavakuutusta hyödyntäen asia vietiin käräjäoikeuden ratkaistavaksi ja vaadittiin työnantajalta korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä sekä hyvitystä syrjinnästä perustellen oikeudellisesti, että koeaikapurun syy oli ollut koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallinen ja syrjivä ja siten työsopimuslain vastainen, koska purku oli todellisuudessa johtunut työntekijän terveydentilasta.

Käräjäoikeus päätyi todistajia kuultuaan ja arvioituaan asiaa kokonaisuutena hyväksymään sairaanhoitajan puolesta esitetyt perustelut eikä katsonut, että työnantaja olisi pystynyt näyttämään toteen purun asiallisuutta ja sitä, että purku olisi johtunut pelkästään vaikeudesta arvioida työntekijän soveltuvuutta eikä terveydentilasta. Käräjäoikeus velvoitti työnantajan maksamaan työntekijälle korvauksena työsuhteen perusteettomasta päättämisestä 5 kuukauden palkkaa vastaavan määrän eli lähes 10 000 euroa, lisäksi yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä 3000 euroa sekä korvaamaan kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.