Psykologinen turvallisuus

Taru Vuorio, hallituksen jäsen

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry

Olen ollut osa erilaisia työyhteisöjä, mutta lämpimimmät muistot ovat jääneet niistä työyhteisöistä, joissa on voinut kokea olevansa oma itsensä ja vuorovaikutus on ollut avointa. Työyhteisössä on ollut tilaa erilaisille näkemyksille, huolille, ideoille, virheille ja kysymyksille, ilman vähättelyn tai nolatuksi tulemisen pelkoa. Näiden kokemusten taustalla on uskoakseni se, että työpaikalla on vallinnut psykologinen turvallisuus, josta olen osaltani saanut nauttia.

Psykologinen turvallisuus käsittää avoimen vuorovaikutuksen, virheiden hyväksymisen ja niiden kautta oppimisen, keskinäisen kunnioituksen, sujuvan yhteistyön, sekä mahdollistaa riskien ottamisen matalammalla kynnyksellä. Näiden elementtien kautta psykologinen turvallisuus myös edistää toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta, tukee luovaa ajattelua, edistää oppimista ja kasvattaa työtyytyväisyyttä. Psykologinen turvallisuus kehittääkin ilmapiiriä, jossa seinät ovat leveällä ja katto korkealla, eikä pelko ole sujuvan yhteistyön esteenä. (Työterveyslaitos 2021.)

Psykologisen turvallisuuden luominen ei tapahdu työyhteisöissä aina tietoisesti. Jokaisella työyhteisöin jäsenellä on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa turvallisuuden kokemuksen syntymiseen, vaikkakin organisaation johdolla ja vastuuasemissa olevilla henkilöillä on erityinen rooli psykologisesti turvallisen ympäristön luomisessa. Onkin mahtavaa, että kuka tahansa voi avata työpaikoilla keskustelun psykologisesta turvallisuudesta ja koko työyhteisöllä on mahdollisuus hyötyä siitä, sillä psykologista turvallisuutta on mahdollista edistää jo ainoastaan keskustelemalla aiheesta. (Työterveyslaitos 2021).

Psykologinen turvallisuus on tärkeä teema, joka ansaitsee aikaa ja näkyvyyttä. Aiheen voi katsoa koskettavan jokaista, koska psykologisesti turvallisten työyhteisöjen luomisessa jokaisen teoilla on arvoa. Tämä on yksi mahdollisuus olla mukana kasvattamassa hyvää yhteishenkeä ja työhyvinvointia. Lisäksi on erityisen tärkeää, että työpaikoilla on myös tilaa erilaisuudelle, vapaalle ideoinnille, eriäville mielipiteille ja virheille. (Työterveyslaitos 2021).

Lähteet: Työterveyslaitos (2021). Pelotta töissä – psykologinen turvallisuus työyhteisössä.

Noudettu osoitteesta: https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/wp-content/uploads/sites/3/2020/12/Pelotta_toissa%E2%80%93psykologinen_turvallisuus_tyoyhteisossa.pdf