Geriatrisen arvioinnin käyttöä iäkkäiden potilaiden hoidossa tulisi lisätä

Elimistön vanhenemismuutoksista ja sairauksista johtuen iäkkäät potilaat ovat erityispiirteinen haavoittuva potilasryhmä. He hyötyvät siitä, että heidän elämäntilannettaan tarkastellaan laaja-alaisesti. Sairauksien lisäksi iäkkäiden hoidossa huomioidaan toimintakyky sekä psyykkiset että sosiaaliset tekijät. Geriatrinen arviointi on kehitetty työvälineeksi iäkkään potilaan kattavaan arviointiin. Arvioinnin perusteella tehdään yksilöllinen hoidon ja kuntoutussuunnitelma.

Satunnaistettujen kontrolloitujen tutkimusten mukaan geriatrinen arviointi parantaa iäkkäiden potilaiden ennustetta. Tietoa ei ole kuitenkaan siitä, kuinka paljon ja miten geriatrista arviointia käytetään käytännön potilastyössä.

– Halusin tutkimuksessani selvittää, miten geriatrinen arviointi toteutuu Suomessa ja miten geriatrisesta arvioinnista saatavaa tietoa voitaisiin aiempaa monipuolisemmin hyödyntää potilaiden hoidossa, Hanna Kerminen kertoo.

Epäjärjestelmällisen arvioinnin vaarana on, että iäkkään potilaan terveydentilaan ja toimintakykyyn vaikuttavia sairauksia ja oireita jää havaitsematta ja hoitamatta. Varhaisella ongelmiin puuttumisella voitaisiin ehkäistä toimintakyvyn heikentymistä ja parantaa henkilöiden elämänlaatua ja ennustetta

Hanna Kerminen väittelee Tampereen yliopistossa 26.03.2021 klo 12.00-16.00.

Väitöstä voi seurata etäyhteyden kautta, tiedot väitöstiedotteessa.

Väitöskirjaan voi tutustua täällä.