Hallitse vapautta ja vastuuta – nuorten elämä, terveys ja tuen tarve

TtM Lillemor Östmanin väitöskirjan mukaan nuorten aikuisten elinolot ovat muuttuneet paljon, mikä vaikuttaa heidän terveyteensä eri tavoin. Vaikutuksia on kuitenkin vaikea arvioida: Toisten mukaan nuoret aikuiset voivat aiempaa paremmin. Toisaalta väitetään, että he voivat huonommin kuin koskaan ennen.

Samaa mieltä ollaan siitä, että nuoret aikuiset käyvät läpi suuria muutoksia ja että kokemukset vaikuttavat heidän terveyteensä eri tavoin. Tärkeää on, että heillä on vapaus valita ja että he ottavat vastuuta omasta elämästään.

Nuoret aikuiset, joiden on vaikea ottaa vastuuta ja tehdä omia valintojaan, ovat haavoittuvia. Tämä näkyy mm. siinä, että heidän on vaikea valita koulutustaan ja jatko-opintojaan.

Perheen ja läheisten ystävien sekä joskus myös ammattilaisten tuki ovat tärkeitä. Nuoren aikuisen vapautta tehdä omia valintojaan ei kuitenkaan saa rajoittaa. Jopa vaikeissa tilanteissa on tärkeää, että nuorilla on mahdollisuus tehdä omat valintansa ja että heillä on tunne siitä, että he hallitsevat omaa elämäänsä.

Jotta nuoria aikuisia voidaan tukea, heidän valinnan vapauttaan ja vastuunkantoaan pitää tukea. On tärkeää osoittaa kunnioitusta heidän vapauttaan kohtaan ja tarvettaan kantaa oma vastuunsa myös tilanteissa, joissa he ovat haavoittuvaisia.

TtM Lillemor Östman väittelee tohtoriksi hoitotieteen alalta Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa perjantaina 27. elokuuta 2021 klo 12.

Yleisö on tervetullut seuraamaan väitöstilaisuutta etänä tämän linkin kautta. Käytännön ohjeet alla.

Vapaa käännös: Anne-Maj Aunula