Istumisen määrä lisääntyy eläköidyttäessä erityisesti naisilla

Turun yliopiston FIREA-tutkimuksessa havaittiin, että naisilla istumiseen käytetty aika lisääntyi eläkkeelle jäämisen jälkeen. Miehillä vastaavaa muutosta ei tapahtunut. Miehet istuivat kuitenkin päivittäin huomattavasti kauemmin kuin naiset niin työelämässä ollessaan kuin eläkkeelläkin. Pitkittynyt istuen ja maaten vietetty hereillä oloaika on haitallista terveydelle.

Eläkkeelle siirtyminen muuttaa ajankäyttöä ja liikunta-aktiivisuutta. Tutkimuksessa mitattiin ikääntyvien työntekijöiden istumiseen käytettävässä ajassa tapahtuvia muutoksia ranteessa pidettävällä liikemittarilla.

Tohtorikoulutettava, TtM Kristin Suorsan mukaan päivittäin istumiseen käytetty aika piteni naisilla yli tunnilla heidän siirtyessään työelämästä eläkkeelle. Suurin muutos todettiin naisilla, jotka eläköityivät palvelualalta ja ruumiillisesta työstä.

– Miehillä vastaavaa muutosta ei havaittu, mutta miehet käyttivät päivittäiseen istumiseen aikaa naisia enemmän: kaksi tuntia enemmän ennen eläkkeellä jäämistä ja noin tunnin enemmän eläköitymisen jälkeen. Eniten istumiseen käytettiin aikaa iltaisin. Sekä miesten että naisten tulisikin vähentää istumista erityisesti ilta-aikaan, Suorsa sanoo.

Istuminen altistaa sairauksille

Pitkäkestoinen istuminen ja muu paikallaanolo altistavat sydän- ja verisuonisairauksille sekä tyypin 2 diabetekselle. Edes hikiliikunta ei näytä kumoavan runsaan liikkumattomuuden haittavaikutuksia.

– Eläköityvien henkilöiden pitäisi pyrkiä vähentämään liikkumatonta aikaa korvaamalla sitä esimerkiksi kevyellä liikunnalla. Etenkin eläköityvien miesten liikunnalliseen aktivointiin tulisi kiinnittää huomiota, koska miehet viettivät päivästä lähes kymmenen tuntia paikallaan, Suorsa toteaa.

TtM Kristin Suorsa esittää kansanterveystieteen väitöskirjansa ”Sedentary time across the transition to retirement and after an activity tracker intervention” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 14.5.2021 klo 12., Seuraa väitöstä etänä

Vastaväittäjänä on tutkimusjohtaja, dosentti Tuija Tammelin ja kustoksena professori Sari Stenholm (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen.

Teksti Anne-Maj Aunula