Koronan vakavalle muodolle altistavia geenejä

Helsingin yliopiston tutkijoiden koordinoima maailmanlaajuinen tutkimushanke on yksi suurimmista koskaan toteutetuista genomitutkimuksista.

Helsingin yliopiston tutkijoiden Andrea Gannan ja Mark Dalyn aloitteesta käynnistetyn kansainvälisen Covid-19 Host Genomics Initiative -tutkimusprojektin tulokset ovat paljastaneet 13 koronavirusinfektiolle tai covid-19 -taudin vakavalle muodolle alistavaa geenialuetta.

Lisäksi tutkimuksessa pystyttiin vahvistamaan tupakoinnin ja ylipainon merkitys covid-19-taudin riskitekijöinä. Tupakointi suurensi tutkimuksen mukaan erityisesti sairaalahoitoon joutumisen riskiä.

Apua uusien lääkehoitojen kehittämiseen

Tutkimuksessa esiin nousseet vakavalle taudille altistavat geenialueet sisältävät sekä keuhkojen toimintaan vaikuttavia että immuunipuolustuksen kannalta merkittäviä geenejä.

Tulokset perustuvat lähes 50 000:n koronavirusinfektion saaneen potilaan ja noin kahden miljoonan kontrollihenkilön DNA-näytteiden vertailuihin. Potilaista lähes 14 000 on joutunut sairaalahoitoon. Suomesta tutkimuksessa on mukana FinnGen-tutkimuksen kautta 810 koronavirusinfektioon sairastunutta henkilöä.

Tutkittavien moninainen etninen tausta osoittautui geenilöydösten kannalta olennaiseksi tekijäksi. Kaksi nyt tunnistetuista 13 geneettisestä riskitekijästä löydettiin aasialaista alkuperää edustavien aineistojen perusteella. Näistä tutkimusryhmä nostaa esiin eritysesti FOXP4-geenin, joka on tunnettu keuhkosyövän riskigeeni.

-Rokotusten etenemisestä huolimatta tulemme vielä pitkään elämään tämän sairauden kanssa ja uusia lääkkeitä tarvitaan, sanoo Mari Niemi yksi hankkeen päätutkijoista Helsingin yliopistosta.

Parhaillaan hankkeessa kerätään tietoa pitkittyneeseen koronaan sairastuneista potilaista. Tavoitteena on selvittää, löytyykö myös sen taustalta geneettisiä riskitekijöitä.

Lisätietoja: tutkijatohtori Mari Niemi, Suomen Molekyylilääketieteen instituutti, puh. 050 322 8106, mari.e.niemi@helsinki.fi

Teksti Anne-Maj Aunula