Leikkaus- ja anestesiaosaston päivittäiseen johtamiseen liittyy paljon päätösten varmistamista ja tarkistamista

TtM Eriikka Siiralan väitöksessä tutkittiin mitä päätöksiä leikkaus- ja anestesiaosastojen lähiesimiehet päivittäisessä johtamisessa tekevät, ja mitä tietoa päätöksenteossa tarvitaan.

– Päätöksenteossa tarvittava tieto on leikkaus- ja anestesiaosastolla tallennettuna muistilapuille, lähiesimiehen muistiin, useaan eri tietojärjestelmään – tai sitä ei ole lainkaan saatavilla, Eriikka Siirala kuvaa nykytilannetta. Erityyppisiä päätöksiä tehdään samanaikaisesti ja päätöksenteko on altista keskeytyksille.

TtM Eriikka Siiralan väitös ”Päivittäinen johtaminen lähiesimiehen työssä leikkaus- ja anestesiaosastolla” tarkastetaan Turun yliopistossa 22.1.2021 klo 12.

Väitös on seurattavissa verkossa.

Väitös on luettavissa verkossa.