Musiikin ja liikunnan yhdistämisestä terveyshyötyjä lapsille

FM, TtM Pipsa Tuomisen väitöstutkimuksessa selvitettiin musiikin ja liikunnan yhdistämisen vaikutuksia 4-7 -vuotiaiden lasten fyysiseen aktiivisuuteen. Aineistona olivat UKK-instituutin Moving Sound -tutkimus, jossa seurattiin musiikkiliikuntavideoiden vaikutusta aktiivisuuteen ja Step into Music! -pilottitutkimus, jossa seurattiin musiikkimaton käyttöä ja fyysistä aktiivisuutta.

Liikemittarilla mitattuna muutokset paikallaan olossa ja fyysisessä aktiivisuudessa lasten välillä olivat pieniä. Perheiden välillä oli kuitenkin vaihtelua. Vanhempien motivoituminen ja päiväkodin musiikkitoiminta vaikuttivat positiivisesti musiikkimaton käyttöön. Samoin perheen lapselle antama rohkaisu.

- Erityisesti sellaisille lapsille, jotka liikkuvat vähän, omalta perheeltä saatu kannustus edesauttaa positiivisten liikkumiskokemusten syntymistä, Tuominen toteaa väitöstiedotteessaan.

FM, TtM Pipsa Tuomisen liikuntalääketieteen väitöskirja "Music-based Exercise Activities for Children, Effects on Sedentary Behavior, Physical Activity, Intervention Implementation, and Enjoyment" tarkastetaan 21.5.2021 klo 12 Jyväskylän yliopistossa.

Väitös on seurattavissa etänä

Väitös luettavissa verkossa.

Teksti Katja Kosonen