Omaishoitajien erityinen rooli palvelutuottajina tulisi tunnistaa – omaishoitajien tarpeet jäävät hoidettavan tarpeiden varjoon

TtM Marjo Ringin mukaan omaishoitajien erityinen rooli palveluntuottajana tulisi tunnistaa. Palvelujärjestelmä keskittyy omaishoidettavan palveluihin, jolloin omaishoitajien tuen tarpeet jäävät taustalle. Järjestelmä ei vastaa riittävästi esimerkiksi omaishoitajien kokemiin henkisen tuen tarpeisiin.

– Omaishoitajia tarkasteltiin palvelujärjestelmän sopimusosapuolena, epävirallisena palveluntuottajana. Näkökulma toi esiin puutteita, jotka liittyvät omaishoidon tukeen. Omaishoitaja tarpeineen jää omaishoidon tuen sopimuksessa näkymättömäksi sopimusosapuoleksi.

Omaishoito on vakiinnuttanut paikkansa palvelujärjestelmässä ja heidän määrä lisääntyy suomalaisten ikääntyessä. Omaishoito, jossa yhdistyy yksityinen ja julkinen hoiva, ei asetu vaivatta palvelujärjestelmään. Tapa, jolla palvelujärjestelmä rinnastaa omaishoitajat ammatilliseen hoivaan ja ammatillisiin hoitajiin, kapeuttaa omaishoidon ymmärtämistä ja tueksi tarjottavia tukipalveluja.

Omaishoidon tuen palvelujärjestelmä ei myöskään kiinnitä riittävästi huomiota omaishoitajien tukemiseen, vaan keskittyy hoidettavan tarpeisiin.

– Kun järjestelmä rinnastaa omaishoitajien tuen tarpeet ammattihoitajien kaltaisiksi, se ohittaa erityisyyden läheissuhteessa liittyvään hoivaan. Puoliso-omaishoitajat vastaanottavat tarjottuja tukipalveluja ensisijaisesti parisuhteen tarpeiden ja siihen liittyvän dynamiikan näkökulmasta, ei omien tarpeidensa näkökulmasta.

Väitös tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa 11.6. klo 12.

Väitöstilaisuutta voi seurata verkossa (Lifesize Cloud),

https://www.uef.fi/fi/tapahtuma/ttm-marjo-ringin-vaitostilaisuus-sosiaali-ja-terveyshallintotiede-verkossa

Teksti: Anne-Maj Aunula