Sote-opettajat suosivat oppimislähtöistä opetusta

THM Tarja Turtiainen tarkasteli väitöksessään sote-alan opettajien opetuksellisia lähtökohtia ja työn olosuhteita ammattikorkeakouluissa.

THM Tarja Turtiainen

"Oppimislähtöisyyden ominaispiirteitä olivat opiskelija aktiivisena ja vastuullisena oppijana, opettaja oppimisen tukena, fasilitointi oppimista tukevan ilmapiirin luomisessa, teorian ja käytännön integrointia edistävät oppimismenetelmät ja oppimista tukevat arviointikäytänteet.

Turtiaisen tutkimuksen perusteella sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulupedagogiikalla on vahva oppimislähtöisyyden perusta. Sote-alan opettajat yhdistävät monipuolisesti opetuksellisia, pääasiassa oppimislähtöisyyteen painottuvia, menetelmiä erilaisissa oppimisympäristöissä ja näin mahdollistavat eri oppimistyyleillä olevien opiskelijoiden oppimisen, koulutuksien osaamisvaatimusten saavuttamisen ja työelämän tarpeisiin vastaamisen. Turtiainen suosittaa, että uran alussa olevien opettajien tueksi tulisi kehittää perehdytys- ja mentorointijärjestelmä. Sote-alan opettajien työtä tulisi myös kehittää tasapainoiseksi kokonaisuudeksi, joka sisältäisi opettamisen lisäksi opetuksen työelämäyhteistyö- ja hallinnollisia tehtäviä sekä oman ammatillisen osaamisen kehittämistä.

Opettajien työtä haastaa työn nopean muutoksen, ajanhallinnan vaikeus ja vaihtelevan laatuinen johtaminen.

THM Tarja Turtiaisen väitös "Sosiaali- ja terveysalan opettajien opetukselliset lähestymistavat ja työn olosuhteet ammattikorkeakouluissa" tarkastetaan 4.12.2020 Itä-Suomen yliopistossa. Väitöstilaisuus on seurattavissa verkossa.

Väitös luettavissa verkossa.