Työyhteisön ristiriidat: Suuntaa huomio henkilökemioiden sijasta keskustelun tapoihin

Työyhteisöjen sisäiset ongelmat, kuten ristiriidat ja konfliktit, ovat haitallisia sekä työntekijöiden hyvinvoinnille että työn tuottavuudelle.

Kun työpaikalla ilmenee konflikti, huomio suuntautuu usein yksittäisten henkilöiden vuorovaikutustyyleihin tai yhteensopimattomiin ”henkilökemioihin”. Konflikteja ja ristiriitoja voidaan ymmärtää tarkastelemalla keskusteluissa jatkuvasti rakentuvia ja muokattavissa olevia vastavuoroisia asetelmia, osoittaa PsL Mikko Pohjolan psykologian alan väitöstutkimus.

Puhumalla työpaikan asioista, kuten työn tavoitteista, yhteistyötä koskevista odotuksista tai oikeuksista ja velvollisuuksista tietyillä tavoilla, keskustelijat ottavat itselleen ja tarjoavat toisilleen enemmän tai vähemmän suotuisia asemia. Jos keskustelijoiden puhetavat tarjoavat epäsuotuisia asemia, niitä yleensä vastustetaan.

– Tällaisia asetelmia syntyy herkästi tilanteissa, joissa on mukana syyttelyä tai joissa omat näkemykset ilmaistaan jyrkästi, ehdottomasti. Työilmapiirille haitallisia keskustelun tapoja voidaan haastaa ja muokata. Se voi johtaa jännitteiden ja ristiriitojen lievenemiseen, kertoo Pohjola.

Työtiimien väliset konsultointitapaamiset loivat tilaa uudenlaisille ja rakentavammille keskusteluille. Niille oli ominaista keskinäisen arvostuksen osoittaminen, syyllistämisen välttäminen, eri näkökulmien hyväksyvä tarkastelu ja niiden yhdistely.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää organisaatioiden kehittämistoiminnassa, kuten organisaatioiden konsultoinnissa, työnohjauksessa ja työpaikkojen esimiestyön kehittämisessä. Tutkimus antaa välineitä käsitellä työyhteisön erimielisyyksiä tavoilla, jotka eivät loukkaa tai satuta osapuolia.

PsL Mikko Pohjolan väitöskirja "Jännitteet, vuorovaikutukselliset karikot ja diskursiiviset muutokset työyhteisöiden konsultoinnissa" tarkistetaan Jyväskylän yliopistossa 4.6.2021 klo 12.

Linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8641-4

Väitös seurattavissa: https://r.jyu.fi/dissertation-pohjola-040621.

Teksti: Anne-Maj Aunula