Vanhemman fyysinen sairaus voi kuormittaa lapsen mielenterveyttä

Vanhempien somaattiset sairaudet ovat yleisiä. Niillä on merkittävä, mutta monimutkainen yhteys lasten psyyken oireisiin ja ongelmiin.

Lääketieteen lisensiaatti Lotta Kinnusen mukaan Pohjois-Suomessa yhden ikäluokan noin 9 000 lapsesta yli puolella oli lapsuudessaan (8–16 v.) vanhempi, jolla oli erikoissairaanhoidossa diagnosoitu somaattinen sairaus. Vanhemman tuki- ja liikuntaelinsairaudet olivat yhteydessä lapsen lisääntyneisiin psykoosin ennakko-oireisiin.

Pojilla osa vanhempien somaattisista sairauksista oli yhteydessä vähäisempiin tunne-elämän ja käyttäytymisen oireisiin. Vanhemman sairaus voi joissain tapauksissa liittyä poikalapsen joustavuuteen ja kykyyn selviytyä vastoinkäymisistä.

Suomessa yhden ikäluokan noin 60 000 lapsesta yli 1 500 (2,6 %) koki vanhemman traumaattisen aivovamman ennen aikuisikää. Vanhemman aivovamman kohdanneet lapset käyttivät enemmän psykiatrisia esikoissairaanhoidon palveluita kuin ikätoverinsa. Lapsista, joiden vanhemmalla oli aivovamma, lähes joka neljäs käytti psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluita. Lisäksi lapset saivat ikäisiään useammin psykiatrisen diagnoosin.

Somaattisesti sairaiden vanhempien lapsille on perusteltua tarjota tukea, joka ehkäisee psyykkisiä ongelmia ja tukee resilienssin kehittymistä. Lapset tulisi myös huomioida aktiivisesti vanhempien somaattisia sairauksia hoidettaessa.

Lääketieteen lisensiaatti Lotta Kinnunen väitteli 5.3.2021 Oulun yliopistossa.

https://www.oulu.fi/yliopisto/node/209936

Väitös luettavissa verkossa.