Virtuaalipedagogiikka lisää myönteisiä oppimistuloksia

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?

- Virtuaalipedagogiikka. Aiheesta on vähän tutkimustietoa, vaikka virtuaalipedagogiikkaa käytetään menetelmänä melko paljon.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot?

- Virtuaalipedagogiikka tai virtuaalisimulaatio lisää myönteisiä oppimistuloksia. On tärkeää opettaa simulaatio oikein. Bioanalytiikan koulutuksessa virtuaalisimulaatiota on tutkittu vain vähän.

Miten väitöstutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä?

- Tulosten pohjalta voidaan kehittää opiskelijan oppimistaitoja sekä yli luokkahuoneen tapahtuvaa opetusta.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot?

- E-oppiminen, EEG-simulaattorin kehittäminen ja testaaminen eri vaiheissa. Virtuaalisimulaation merkitsevyys opetuksessa sekä virtuaalisimulaation teorian vahvistaminen.

Ttm Marko Björnin kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja Development of an effective pedagogy EEG simulator: design-based research project among biomedical laboratory science students tarkastettiin 25.2.2022. Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimi dosentti Eila Jeronen Oulun yliopistosta ja kustoksena emeritaprofessori Tuula Keinonen Itä-Suomen yliopistosta. Väitöstilaisuuden kieli oli suomi.

Väitösuutinen on osoitteessa http://www.uef.fi/fi/vaitokset

Kuva: Pixabay

Koonti: Anne-Maj Aunula