Yli puolet tuberkuloosipotilaiden kuolemista tapahtuu pian diagnoosin jälkeen tai jo ennen taudin toteamista

Tuberkuloosiin sairastuu Suomessa vuosittain noin 250 henkilöä. Maailmanlaajuisesti tuberkuloosi kuuluu yleisimpiin infektiotauteihin aiheuttaen noin 1,5 miljoonaa kuolemaa joka vuosi. Taudin oikea-aikainen toteaminen, tartunnanjäljitys ja tehokas hoito ovat keskeisiä tautitilanteen hallinnassa.

- Tuberkuloosi on nykyään Suomessa niin harvinainen tauti, että se helposti unohtuu terveydenhuollon ammattilaisiltakin. Tuberkuloosin tunnettavuuden parantaminen on tärkeää, jotta tätä harvinaista tautia osataan epäillä, se todetaan ja hoito päästään aloittamaan ajoissa, Korhonen sanoo.

Tuberkuloosin hoitoon tarvitaan aina useamman lääkkeen yhdistelmä. Hoitoaika on vähintään puoli vuotta. Maahanmuutto korkean ilmaantuvuuden maista ja lääkkeille vastustuskykyisten kantojen yleisyys lähialueillamme vaikuttavat tilanteeseemme. LL Virve Korhonen tutki väitöskirjassaan tuberkuloosin hoidon laatua Suomessa. WHO:n tavoitteeseen nähden Suomessa tuberkuloosin hoidon laatu ei ole riittävää. Laadun heikkoutta selittää mm. potilaiden korkeasta keski-iästä ja monisairaudesta johtuva kuolleiden suuri osuus.

LL Virve Korhosen väitöskirja Quality of tuberculosis treatment in Finland: treatment outcomes, recurrent tuberculosis and risk factors for non-successful treatment tarkastetaan 11.12. klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa.

Tilaisuutta voi seurata etäyhteydellä, Zoom, meeting ID 646 0322 6126