Terveyspalvelualan työehtosopimus

Akavan sairaanhoitajat ja Taja neuvottelee Terveyspalvelualan työehtosopimuksesta Terveyspalvelualan Unionin jäsenenä. Terveyspalvelualan Unioni on neuvottelujärjestö, jonka jäseniä ovat lisäksi:

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL (SAK)

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty (STTK)

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia (Akava)

Suomen Puheterapeuttiliitto SPTL (Akava)

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL (Akava)

Suomen Työterveyshoitajaliitto STTHL (Akava)

Työnantajapuolelta työehtosopimuksesta neuvottelee EK:lainen Hyvinvointialan liitto

Terveyspalvelualan työehtosopimus 2018-2020