Terveystieteellisen tutkimuksen webinaari 28.9.2021 klo 17-19

Terveystieteellisen tutkimuksen webinaari 28.9. klo 17-19.

HUOM: Jäsenkirjeeseen oli päässyt painovirhepaholainen ja siinä on virheellisesti päivämääränä seuraava päivä.

Puhujat:

Anni Pakarinen

Pelilliset interventiot terveyden edistämisessä – tutkimusta kehittämisestä implementointiin

Anni Pakarinen on koulutukseltaan sisätauti-kirurginen sairaanhoitaja ja Terveystieteiden tohtori (Hoitotiede). Hän työskentelee Turun yliopiston Hoitotieteen laitoksella Erikoistutkijana ja Kehityspäällikkönä. Pakarisen post doc- tutkimus kohdistuu väestön terveyden edistämiseen ja digitaalisiin interventioihin, erityisesti hyötypeleihin ja pelillisiin sovelluksiin. Tutkimuksen kohteena on interventioiden käyttäjälähtöinen kehittäminen, käytettävyyden, soveltuvuuden ja vaikuttavuuden arviointi sekä interventioiden implementointi.

Outi Kanste

Johtamisosaaminen näyttöön perustuvassa sotessa

Koulutus ja työ: TtT, dosentti, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö

Tutkimukselliset kiinnostus kohteet: Tietoperustainen ja näyttöön perustuvan soten johtaminen, digitaalisten sotepalvelujen johtaminen, johtamisosaaminen, asiakaslähtöisyys palveluissa ja työhyvinvointi

https://www.oulu.fi/yliopisto/tutkija/outi-kanste

Mari Punna

Psykologinen joustavuus ja liikunnan harrastaminen elämäntapasairauksien riskissä olevilla aikuisilla

Mari Punna on koulutukseltaan terveystieteen maisteri ja sairaanhoitaja. Hän toimii lehtorina Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ja väitöskirjatutkijana Jyväskylän yliopiston Kokemusasiantuntijuus palveluissa –tutkimushankkeessa. Väitöstutkimuksessaan hän tutkii terveydenhuollossa toteutettuun kaksivuotiseen elämäntapainterventioon osallistuneiden aikuisten terveyskäyttäytymisen muutoksia, psykologista joustavuutta, koettua terveyttä ja elämänlaatua. Väitöstutkimuksen yhtenä ulottuvuutena on myös tarkastella koulutettujen vertaisten mukaan ottamista terveydenhuollon palveluihin.

Heidi Jarske

Terve juoksija -tutkimus / Harjoitteluinterventioiden vaikutukset juoksuvammojen ehkäisyssä: satunnaistettu kontrolloitu tutkimus

Olen koulutukseltani liikuntatieteiden maisteri ja fysioterapeutti. Työskentelen parhaillaan väitöskirjatutkijana Tampereen urheilulääkäriasemalla, jossa toimenkuvaani kuuluu Terve juoksija -tutkimuksen toteuttaminen. Tällä hetkellä aikani kuluu tutkimusmittausten suunnitteluun ja toteutukseen. Kiinnostuskohteisiini kuuluu liikkumisen biomekaaninen tutkimus, vammojen ehkäisy ja motorinen kontrolli.

Ilmoittautuminen täällä.