Webinaarin puhujien esittelyt

Webinaarin puheenjohtaja Petri Kylmänen.

Petri on päihdehoitotyön moniosaaja ja päihdehoitotyön kehittäjäpioneereja Suomessa, hänet palkittu ansioistaa Kyllikki Pohjala palkinnolla sekä vuoden päihdesairaanhoitaja tunnustuksella. Petri on Päihdelääketieteen yhdistyksen hallituksen ja koulutusvaliokunnan jäsen sekä sairaanhoitajien päihdehoitotyön asiantuntijaryhmän puheenjohtaja. Lue lisää www.paly.fi

Anne Heikkilä, sh, TtM, palvelualuepäällikkö

Anne toimii tällä hetkellä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymässä palvelualuepäällikkönä. Vastuualueena hänellä on kotisairaalatoiminta, palliatiiviset osastot ja poliklinikat, geriatriset keskukset ja hengityshalvauspotilaat. Hän on myös Kotkan kaupunginvaltuuston jäsen ja vastaa puheenjohtajana Hyvinvointilautakunnan toiminnasta, johon kuuluu muun muassa ehkäisevä päihdehoitotyö.

Anne on seurannut toista kymmentä vuotta ikääntyneiden päihteidenkäytön lisääntymistä ja siitä johtuvia ongelmia. "Ikääntyneiden parissa työskentelevät tarvitsevat lisää tietoa ja taitoa näiden riskikäyttäjien tunnistamiseen ja ohjaamiseen."

Mija Alho Sairaanhoitaja/ Terveydenhoitaja,Yksikönpäällikkö,

Sininauha Oy,Ruusulankadun päihdepalvelut, Ruusulankadun asumispalveluyksikkö

Mija on toiminut päihde- ja mielenterveystyön sektorilla pitkään. Haittoja vähentävä työote, jalkautuva työ ja matalankynnyksen palvelut ovat tulleet hänelle läheisiksi työskennellessä erilaisten ihmisten parissa.

"Ajattelen, että jokaisella meillä on oikeus inhimilliseen elämään ja haluan olla luomassa polkuja parempaan huomiseen. Tulevaisuuden vanhuspalveluiden ollessa nyt murroksessa, koen että meidän on luotava uusia toimintamalleja myös päihteitä käyttäville vanhuksille. Sininauha Oy:ssa toimimme asiakaslähtöisesti ja viemme tarvittaessa palvelut niitä tarvitseville. "

Ari Kärkkäinen.

Mielenterveys- ja päihdehoitotyön asiantuntija, sairaanhoitaja YAMK, yksilö- ja tiimicoach, yrittäjä. Mielenterveys- ja päihdehoitotyön asiantuntija-, koulutus- ja kehittämistehtävissä 2001 lähtien.

Seuraa Aria somessa: https://www.linkedin.com/in/ari-k%C3%A4rkk%C3%A4inen-15127b109/