Arvot

Vastuullisuus

Yhdistys toimii avoimesti, vaikuttavasti, taloudellisesti ja tehokkaasti.

Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus

Yhdistys toimii tasapuolisesti käyttäen yhtenäisiä periaatteita ja jakaen voimavaroja tasapuolisesti.

Yhteisöllisyys ja kollegiaalisuus

Yhdistys luo yhteishengen, jossa jäsenet tukevat toisiaan, jakavat tietoa ja kokemusta sekä edistävät yhteistyötä.

Yhteistyökyky

Yhdistys toimii yhteistyö- ja kehityshakuisesti sekä terveen kriittisesti.