Akavalaiset työelämätavoitteet

Julkaistu:

Teknologian kehitys ja kansainvälistyminen muuttavat työtä, työmarkkinoiden rakennetta, työnteon tapoja ja työaikoja, työn tekemisen paikkaa ja työyhteisöjä. Muutos ei ole nopeaa, mutta kehityssuunta on havaittavissa: Yhä useampi tekeekin työtä jaksoittain, limittäin tai rinnakkain eri asemassa, erilaisissa tehtävissä sekä työyhteisöissä.

Akava painottaa tavoitteissaan sitä, että työelämää ja sen lainsäädäntöä uudistetaan vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeita. Lainsäädännöstä on korjattava epäkohtia, jotta se antaisi riittävän suojan työntekijöille ja virkasuhteisille ja jotta se joustaisi sekä tukisi tarpeeksi työelämän muutostilanteissa. Monimuotoista työtä tekevien turvaa on myös parannettava.

Keskeisiin tavoitteisiin kuuluvat mm. perhevapaajärjestelmän uudistus ja samapalkkalain säätö, mikä turvaa palkkatasa-arvon työpaikoilla. Yhteistoiminta-asiamiehen toimivaltaa on laajennettava kattamaan julkinen sektori. Yhteistoimintalakien on ulotuttava myös kaikille sektoreille. Lisäksi kanneoikeus on säädettävä ammattiliitoille työelämän lakien rikkomisesta ja häirintätapauksista.

Akavan tavoitteiden mukaan työttömyysturvan on palkittava aktiivisuudesta. Monimuotoisen työn vaatimista muutoksista on säädettävä strategia. Kilpailukieltosopimuksista on luovuttava tai vähintäänkin rajoitettava. Myös työterveyshuollon on ulotuttava monimuotoisen työn tekijöihin.

Asiasanat