Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueista voimaan maaliskuussa

Julkaistu:

Hyvinvointialueiden kuulumisesta yhteistyöalueisiin on säädetty tänään valtioneuvoston istunnossa. Valtioneuvoston istunnossa 27.1.2022 annetulla asetuksella säädetään hyvinvointialueiden kuulumisesta yhteistyöalueisiin siten, että yliopistollista sairaalaa ylläpitävät hyvinvointialueet ja HUS-yhtymä kuuluvat kukin eri yhteistyöalueeseen. Yhteistyöalueet ovat Etelä-, Itä-, Länsi-, Pohjois- ja Sisä-Suomen yhteistyöalueet. Asetus tulee voimaan 1.3.2022.

Hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä ja yhteistyötä varten on viisi yhteistyöaluetta. Yhteistyöalueiden nimet määräytyvät ilmansuuntien mukaisesti. Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueet kattavan yhteistyöalueen nimi on Sisä-Suomen yhteistyöalueet.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukaan yhteistyöalueiden on oltava maantieteellisesti yhtenäisiä. Lisäksi alueiden tulee olla sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamisen, asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä palvelujen saavutettavuuden kannalta toiminnallisia kokonaisuuksia.

Ehdotettu aluejako vastaa voimassa olevaa erityisvastuualuejakoa, josta säädetään erikoissairaanhoitolain perusteella valtioneuvoston asetuksella erityistason sairaanhoidon erityisvastuualueista (156/2017). Yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden tulee sote-järjestämislain mukaan laatia hyvinvointialueiden yhteistyösopimus, jonka sisällöstä säädetään laissa. Asetus tulee voimaan maaliskuun alusta 2022.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu etunimi.sukunimi@gov.fi, p. 0295 163 463

Asiasanat