JUKO esitti päätavoitteensa SOTE-sopimuksen neuvotteluissa

Julkaistu:

JUKO tavoittelee SOTE-sopimuksen työaikamääräyksiin mm. ruokatauon järjestämisen joustoja. Palkkauksessa on otettava asiantuntijuus, tehtävän vaativuus ja tehtävän edellyttämä koulutus nykyistä paremmin huomioon. SOTE-sopimuksen osapuolet jättivät pääasialliset neuvottelutavoitteensa toisessa tapaamisessaan keskiviikkona 26. tammikuuta. Sote-sopimuksen pääryhmä keskittyy lähinnä työaika- ja palkkausmääräyksiin, sillä yleiset palvelussuhteen ehdot ja palkankorotusraami neuvotellaan kunta-alan pääryhmässä. JUKO tavoittelee SOTE-sopimuksen työaikamääräyksiin mm. ruokatauon järjestämisen joustoja.

JUKOn neuvottelupäällikkö Jouni Vattulaisen mukaan kaikilla neuvotteluosapuolilla on tavoitteena ruokatauko-ongelman ratkaiseminen. - Ruokatauon järjestämisessä on paikallisesti paljon erimielisyyksiä. JUKO katsoo, että mahdollisuus joutuisaan ruokailuun työn ohessa ja työajalla edistää työntekijöiden työhyvinvointia. Se myös järkevöittää työn järjestämistä ja parantaa tehokkuutta.

Vattulainen lisää, että JUKOn mielestä nykyiset työaikamuodot pitää säilyttää.

JUKOn neuvottelutavoitteisiin kuuluu myös matka-ajan korvaaminen. - Työntekijän sidonnaisuus työhön kasvaa merkittävästi jo pelkästään matkustamisen takia, kun työntekoalue laajentuu. Tämä korostuu erityisesti hyvinvointialueille siirryttäessä, Vattulainen sanoo.

Palkkauksessa JUKO tavoittelee sopimusmääräyksiä, jotka ottavat nykyistä paremmin huomioon asiantuntijuuden sekä tehtävän vaativuuden ja sen edellyttämän koulutuksen.

- Palkkahinnoitteluliitettä uudistettaessa on korostettava koulutuksen ja ammattiryhmien erilaisuuden merkitystä sekä selkeytettävä ja vahvistettava palkkahinnoittelun ulkopuolisten ryhmien asemaa, Vattulainen sanoo.

Lähes 180 000 kuntien tai kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevää palkansaajaa siirtyi Kunnallista yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES) uuden sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen, SOTE-sopimuksen, piiriin 1. syyskuuta 2021.

Seuraava SOTE-sopimuksen neuvottelupäivä on 4. helmikuuta.

Asiasanat