Koronaviruksen aiheuttama sairaus ammattitautina

Julkaistu:

Suomessa koronaviruksen aiheuttama sairaus voidaan korvata lakisääteisen työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella ammattitautina, mikäli se on todennäköisesti pääasiallisesti tarttunut työssä, työntekopaikan alueella tai työhön liittyvässä koulutuksessa. Tapaturmavakuutuskeskus on tältä osin ohjeistanut vakuutusyhtiöitä.

Ammattitautina korvattavuutta tukevat myös viimeaikaiset selvitykset. Suomessa THL:n mukaan terveydenhuollon työntekijöiden osuus työikäisten koronatartunnoista on hieman koholla. Vuonna 2019 noin 7,4 prosenttia kaikista työikäisistä työskenteli terveyspalvelujen parissa. Terveydenhuollon työntekijöiden osuus kaikista työikäisillä todetuista koronavirustapauksista on korkeampi, noin 17 prosenttia. Kansainvälisessä monikeskustutkimuksessa koronapotilaiden intubaatio (hengitysputken laitto) näytti altistavan hoitohenkilökuntaa koronavirustartunnalle tai oireille. Selvityksen mukaan noin 10 prosenttia sai infektion tai oireita seurannassa.

Korvauksen edellytyksenä Suomessa on, että tartuntalähde ja -olosuhde on pystyttävä selvittämään. Tämä edellyttää, että tartuntalähde on yksilöitävissä työnteon yhteydessä tapahtuneeksi. Ammattitautikorvaus edellyttää diagnosoitua sairautta. Koronaviruksen aiheuttama ammattitauti voi tulla kyseeseen myös muissa kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ammateissa.

Pelkkä altistuminen koronavirukselle ei ole ammattitauti, eikä sen perusteella saa ammattitautikorvauksia. Tällöin ei myöskään korvata automaattisesti mahdollisia testauskustannuksia työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella.

Epäillystä ammattitaudista tehtävä vahinkoilmoitus on täytettävä huolella. Korvauksen saaminen ammattitautina edellyttää tarkkaa ja yksityiskohtaista kuvausta tartunnasta ja sairastumisesta sekä siitä, ettei tartunta ole tullut vapaa-ajalla. Hengityssuojaimet ja muut suojavälineet pienentävät tartuntariskiä töissä, mutta niiden antama suoja ei ole täydellinen. Varsinkin kirurgisten hengityssuojaimien ja kangasmaskien antama suoja tartuntaa vastaan on puutteellinen.

Vakuutusyhtiöt voivat pyytää lisätietoja mahdollisista muista tartuntalähteistä. Mikäli muu kuin työssä saatu tartunta on todennäköisempi, korvausta ei makseta ammattitaudista.

Lisätietoja:

https://thl.fi/fi/-/terveydenhuollon-tyontekijoiden-osuus-tyoikaisten-koronatartunnoista-on-hieman-koholla-aktiivinen-testaus-selittaa-osin-ilmiota?redirect=%2Ffi%2Fweb%2Finfektiotaudit-ja-rokotukset%2Fajankohtaista%2Fajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIwKL799L56QIVTIGyCh3HlwJmEAAYASAAEgK3ZfD_BwE

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/anae.15170

https://www.tvk.fi/uutiset/koronaviruksen-aiheuttaman-sairauden-korvaaminen-ammattitautina/

https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2020/02/Millainen-on-hengityksensuojain.pdf?_ga=2.95601241.430184860.1592228046-1729253579.1579680457

Asiasanat