Toteutuuko hoitotyö Suomessa näyttöön perustuen?

Julkaistu:

Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus toteuttaa syksyllä 2021 kansallisen kyselytutkimuksen, jonka tarkoituksena on arvioida näyttöön perustuvan hoitotyön toteutumista Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluorganisaatiossa. Kysely on jatkoa vuonna 2018 raportoidulle Hotuksen ja Sairaanhoitajaliiton kyselylle. Tutkimuksessa kerätyn tiedon avulla tavoitteena on tunnistaa mahdollisia kehittämistarpeita näyttöön perustuvassa hoitotyössä ja sitä tukevissa rakenteissa.

Tutkimuksessa näyttöön perustuvan hoitotyön toteutumista ja sen tukirakenteiden kehittämistarpeita arvioidaan Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluorganisaatioissa toimivien hoitotyöntekijöiden vastausten perusteella.

Kysely on tarkoitettu kliinistä hoitotyötä tekeville ja asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville hoitotyöntekijöille. Kyselyn linkki tullaan jakamaan sähköpostitse ammattiliittojen ja -järjestöjen kautta syys-lokakuun aikana.

Lisätietoja: Heidi Parisod, TtT, th/sh

Tutkija, Hoitotyön tutkimussäätiö sr

Varajohtaja, WHO:n hoitotyön yhteistyökeskus

Asiasanat