Vanhuspalvelujen henkilöstömitoitustiedot julkaistu – valvontaviranomaiset jatkavat vähimmäismitoituksen valvontaa

Julkaistu:

Ympärivuorokautisessa hoidossa 95 prosenttia toimintayksiköistä täytti marraskuussa 2021 lakisääteisen henkilöstömitoituksen eli 0,55 hoitajaa asiakasta kohden. Mitoitus on parantunut, sillä edellisellä seurantakerralla toukokuussa 2021 vastaava luku oli 90 prosenttia.

Positiivisesta kehityksestä huolimatta edelleenkään kaikki vanhuspalveluja tuottavat yksiköt eivät ole pystyneet täyttämään henkilöstön vähimmäismitoitusta.

Tämä käy ilmi viimeisimmästä hoivakotien henkilöstömitoitusta koskevasta THL:n Vanhuspalvelujen tila seurannasta. Seurannan verkkosivuilla voi tarkastella ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitusta yksiköissä ja siltä löytyy myös tieto mitoituksen alittaneista yksiköistä.

Valvontaviranomaiset jatkavat vähimmäismitoituksen valvontaa.

”Valvira on yhdessä aluehallintovirastojen kanssa antanut kunnille ja palveluntuottajille runsaasti ohjausta ja neuvontaa vanhuspalvelulain muutosten toteuttamiseen. Positiivista on, että palvelujen tuottajat ovat lisänneet henkilöstöä ja parantaneet sijaisjärjestelyjä. Myös työn tarkoituksenmukaiseen organisointiin on kiinnitetty huomiota ja omavalvontaa on yksiköissä vahvistettu. Lisäksi kunnat ovat aikaisempaa järjestelmällisemmin valvoneet mitoituksen toteutumista ostamissaan palveluissa”, kertoo Valviran ylitarkastaja Elina Uusitalo.

THL seuraa vanhuspalvelujen lakisääteisen henkilöstömitoituksen toteutumista kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja marraskuussa.

Asiasanat