ÖVERTIDS- OCH SKIFTBYTESFÖRBUD INOM KOMMUNSEKTORN

FOSU inleder en veckas övertids- och skiftbytesförbud fr.o.m. den 7 mars 2022

På grund av avbrottet i förhandlingarna inom kommunsektorn har Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU beslutat om övertids- och skiftbytesförbud inom ramen för kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal. Syftet med övertids- och skiftbytesförbudet är att påskynda förhandlingarna inom kommunsektorn.

Förbudet inleds måndagen den 7 mars 2022 kl. 00:01. Övertids- och skiftbytesförbudet gäller i sju dagar och upphör söndagen den 13 mars 2022 kl. 23.59.

Åtgärderna gäller inte för medlemmar i tjänsteförhållande, eftersom det kommunala tjänstekollektivavtalet begränsar rätten för en tjänsteman att utöva påtryckningar enbart för strejk.

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf meddelar, att övertids- och skiftbytesförbudet träder i kraft enbart inom följande avtalsbranscher: Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal AKTA, Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal UKTA, Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal TS och Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn SH.

Övertids- och skiftbyteförbudet gäller för medlemmar med arbetsavtal i FOSUs förbund och alla kommunala arbetsgivare med följande undantag:

Tjänsteinnehavare inom kommunsektorn har undantagits från övertids- och skiftbytesförbudet. Förbudet utesluter också arbetsuppgifter som, om de inte utförs, skulle äventyra människors liv eller hälsa. Övertids- och skiftbytesförbudet omfattar inte heller arbete som rör allmän säkerhet eller egendomssäkerhet och som inte kan uppskjutas.

Syftet med övertids- och skiftbytesförbudet är att påskynda förhandlingarna inom kommunsektorn.

Vad är övertid- och skiftbytesförbud?

Under övertids- och skiftbytesförbudet utförs arbetet normalt enligt förplanerade arbetslistor. Under förbudet går arbetstagaren inte med på tilläggs- eller övertidsarbete eller att ändra arbetsskiftet.

Vad betyder övertidsförbud?

Överskrid inte din ordinarie arbetstid. Arbeta inte övertid, ackumulera inte ditt arbetstidssaldo. Förbudet gäller både mot övertid per dag och vecka. Det är inte möjligt att förbinda sig till övertidsarbete i arbetsavtalet, utan måste överenskommas från fall till fall. Annars utför medlemmarna sitt arbete som vanligt. Arbetstagare som omfattas av övertids- och skiftbytesförbudet kommer till arbetsplatsen och lämnar arbetsplatsen exakt enligt de skift som anges i arbetsskiftsförteckningen. Arbetstagare med flextid överskrider inte sin ordinarie arbetstid per dag.

Vad betyder skiftbytesförbudet?

Byt inte ut ditt arbetsskift. Utför den arbetstid som bekräftats på arbetsskiftsförteckningen, inte mer.

Bekanta dig med mer information på Akavas sjukskötare och Taja webbplats. På webbplatsen hittar du svar på vanliga frågor om övertids- och skiftbytesförbudet.

Håll dina kontaktuppgifter uppdaterade

Är dina medlemsuppgifter uppdaterade? Hur är det med din kollega som är medlem i ett akava-förbund? Det är viktigt att den information och de instruktioner som skickas från förbunden når alla medlemmar. > Granska och uppdatera medlemsuppgifterna

Följ förhandlingskommunikationen

Följ medlemskommunikationen av Akavas sjukskötare och Taja på webben på www.taja.fi och i sociala medier. Vi skickar också information via e-post. Information finns också på FOSUs webbplats www.juko.fi/kunta, på Facebook www.facebook.com/JUKOry och på Twitter www.twitter.com/JUKOry.

Vi använder sloganen ”Mervärde för experten" inom kommunikationen och #MervärdeFörExperten inom sociala medier.

Våra mål i avtalsförhandlingarna inom kommunsektorn:

  • Vi behöver ett flerårigt löneprogram för att komma ikapp den eftersläpande löneutvecklingen.
  • Löneförhöjningar måste förbättra köpkraften.
  • Föräldrarna måste kunna använda familjeledigheterna mera jämlikt än för närvarande.
  • All arbetstid är arbetstid.

*******

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU representerar mer än 200 000 Akava-medlemmar med sina tjänste- och arbetskollektivavtal. En tredjedel av alla 425 000 löntagare i kommunsektorn är medlemmar i FOSU-förbunden.

Medlemmar i FOSU-förbunden arbetar med expert-, lednings- och chefsuppgifter inom olika branscher i kommunerna.

Löntagargrupperna i FOSU är bland annat experter inom utbildningssektorn, småbarnspedagogik, social- och hälsovården, förvaltningen, motions- och ungdomsbranschen, teknik samt experter inom kultur-, biblioteks- och musikbranschen.

Huvudavtalsparter | FOSU, Offentliga sektorns union JAU (JHL, Jyty), Sote (Super, TEHY, SPAL) och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

FOSU informerar om avtalsförhandlingarna på sin webbplats www.juko.fi. Följ FOSU och delta i diskussionen även på Facebook och Twitter @JUKOry med hashtaggen #neuvotellen2022 #kunta #ArvoaAsiantuntijalle. Förhandlingsinnehåll särskilt för studenter och ungdomar på Instagram @juko_ry.