Asiakas- ja potilastietojärjestelmät tukevat sairaanhoitajien työtä vain osittain

Julkaistu:

Asiakas- ja potilastietojärjestelmät ovat hoitotyön keskeisiä apuvälineitä. Niiden toimivuus ja helppokäyttöisyys kaipaa kuitenkin vielä kehittämistä.

Tietojärjestelmät eivät esimerkiksi tue riittävästi ammattilaisten yhteistyötä, niiden teknisessä toimivuudessa on parannettavaa ja monet kokevat, että järjestelmien sisältämästä suuresta tekstimäärästä on vaikea hahmottaa olennaista, selviää Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi -hankkeen (STePS 3.0) kyselyssä.

Kyselyn mukaan sairaanhoitajat ovat tyytyväisiä tiedonkulkuun hoitajien välillä omassa organisaatiossaan, mutta puutteita koetaan tiedonkulussa eri organisaatioiden sekä hoitajien ja potilaiden välillä.

”Organisaatioiden tulisi huomioida tiedonkulun puutteet, kun ne uudistavat toimintatapojaan. Lisäksi näkemykset tulisi huomioida valtakunnallisten tietojärjestelmäratkaisujen rakentamisessa. Kun potilas siirtyy hoitopaikasta toiseen, potilasta koskevan tiedon pitäisi olla seuraavassa hoitopaikassa käytettävissä välittömästi, jotta hoidon jatkuvuus ja turvallisuus voidaan taata”, sanoo professori Kaija Saranto Itä-Suomen yliopistosta.

Kehittämisen kohteita on tietojärjestelmien toiminnan lisäksi myös niiden käyttäjien koulutuksessa.Sairaanhoitajat toivovat työnantajiltaan nykyistä enemmän täydennyskoulutusta uusiin sähköisiin työprosesseihin. He haluaisivat oppia esimerkiksi siitä, miten asiakkaita tuetaan toimimaan digitaalisessa palveluympäristössä ja miten digitaalista palveluympäristöä kehitetään moniammatillisesti.

”Näitä asioita on jo huomioitu uudistetussa sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmassa, mikä on hienoa. Kuitenkin myös työelämässä olevat sairaanhoitajat tunnistavat digitalisaatioon liittyviä koulutustarpeita, ja niihin on tärkeää vastata”, sanoo Itä-Suomen yliopiston yliopistonlehtori Ulla-Mari Kinnunen.

Lisätietoa ja tutkijoiden yhteystiedot THL:n sivuilla.

Asiasanat