Hyvinvointialue | Yleinen virka- ja työehtosopimus HYVTES voimaan takautuvasti maaliskuun alusta

Julkaistu:

Hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimus tulee voimaan takautuvasti 1. maaliskuuta. Viime kesänä kunta-alalle solmitussa virka- ja työehtosopimuksessa osapuolet sopivat, että ne neuvottelevat Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) määräysten teknisestä siirrosta Hyvinvointialueiden yleisen virka- ja työehtosopimuksen (HYVTES) määräyksiksi. Neuvottelut on saatu päätökseen ja kaikkien neuvotteluosapuolten hallinnot ovat hyväksyneet sopimuksen tiistaina 7. maaliskuuta.

Sopimus määrää hyvinvointialan yleiset palvelussuhteen ehdot. Lisäksi se turvaa, ettei palvelussuhteen ehdoissa tapahdu heikennyksiä siirryttäessä soveltamaan HYVTESiä. Liikkeen luovutuksella siirtyneiden aikaisempi kuntapalvelus huomioidaan muun muassa laskettaessa kokemuslisää.

– HYVTESiin tulee KVTESin mukaiset palkankorotukset mukaan lukien verrokkitarkastelu, kertoo JUKOn neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen.

Samassa yhteydessä on sovittu myös palkkausjärjestelmän kehittämisestä.

Kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskevasta kehittämisohjelmasta on varattu vuosille 2023–2027 paikallisia eriä yhteensä 5 prosenttia ja keskitetty erä 1. helmikuuta 2024.

JUKOn neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen kertoo, että tarvittaessa yksi paikallinen erä voidaan erillissopimuksen neuvotella keskitetyksi eräksi.

Hyvinvointialueiden yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta neuvottelevat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty), Sote ry (Super, Tehy, SPAL) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Asiasanat