Juko, JHL ja Jyty julistavat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon kunta-alalle

Julkaistu:

Kunta-alan pääneuvottelujärjestöt JUKO ja JAU (JHL ja Jyty) julistavat kunta-alalle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Kielto alkaa maanantaina 7.3.2022 ja on voimassa sunnuntaihin 13.3.2022 saakka. Kiellolla järjestöt haluavat vauhdittaa viime maanantaina keskeytyneitä neuvotteluja.

Kunta-alaa koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa maanantaina 7.3.2022 kello 00.01. Kielto on voimassa seitsemän vuorokautta ja se päättyy sunnuntaina 13.3.2022 kello 23.59.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto tulee voimaan seuraavilla sopimusaloilla: sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus, kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES, kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES, kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS ja kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES.

Kunta-alan sopimusten viranhaltijat rajataan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle. Kiellon ulkopuolelle rajataan myös työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

- Monia arkeamme turvaavia palveluita hoitaa useiden ammattilaisten yhdistelmä mm. sote-alalla, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa, jotka muodostavat katkeamattoman palveluketjun. Jos tätä työtä ei tehdä, tai ketjusta puuttuu yksi osa, näkyy se jo nyt lasten, nuorten ja perheiden pahoinvointina. Siksi kunta-alalle tarvitaan koko palveluketjua arvostavia ratkaisuja ja kunnollisia palkankorotuksia, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine tähdentää kaikkien julkisten palvelujen merkitystä.

- Kysymys on hyvin pitkälle siitä, että saamme kuntoon esimerkiksi sote-alojen, varhaiskasvatuksen, kouluissa työskentelevien ja näitä tukevien tukipalvelujen henkilöstön palkkauksen ja työolot. Kunta-alan eri sektoreilla työskentelee iso määrä ammattilaisia, jotka tekevät vaativaa ja tärkeää työtä, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima perustelee päätöstä.

JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen korostaa myös moniammatillisten palveluketjujen toimivuuden tärkeyttä.

- Näissä neuvotteluissa on ratkaistava, miten kaikkiin julkissektorin palveluihin saadaan riittävästi osaajia ja miten nykyiset ammattilaiset jaksavat vaativassa työssään työn sisällöllisten ja määrällisten haasteiden uhatessa kasvaa vielä entisestään.

Asiasanat